Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Τρύπα" 755 εκατ.Recognized text:
|(^ΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ο"(ΟΝΟΜ"(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2ΟΙ(› ε ΕΤΟΣ 690 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20320 ε ΤΙΜΗ 130 ΕΥΡΟ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΞ1 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ - ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΣ¦(ΕΨΕΤΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥ!
| . | Ι Ι
«Φρενο» στα σεναρια για προωρε5 καλπε5
Ανόπτο5 όποι05 σκέπτεται εκλογέ5, δηλώνει ο Αλ. Τσίπρει5
Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση σταματήσει τη σεναριολογία για χώρα μπαίνει σε ραγες και η οικο- σκέπτεται εκλογές δεν μπορεί παρα
ο πρωθυπουργός προσπάθησε να πρόωρες εκλογές. «Τώρα που η νομια σιγα σιγα ανακόμπτει. όποιος να είναι ανόητος» ›σελ. 25 ¦ ._ · _
4 τ - ι ' .
Ανακατατάξεις στις αγορές Σημαντική υστερηση στις εισπρόξεις Φόρων τον Ιούλιο
Ανοδος οταν τιμή
του Πετρελαίου, «ΤρὐΠα»  5 
σε ψιλο εΠ1Πεδ“ Συνα ε ό τα τα έσοδα του ΔΗ οοίου
τα Χρτιματ1οτΠρτα γ ρμ ς γ μ
ο Η τεράστια ρευστότητα ευνοείτκ ° ΑΜσυἔΜ στο 91κ0ν9μΜ0 Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού
ετσχέ στ Μπι απο” ω. 9 επττελειο, καθως τι α δόοπ . _ .
μ ς η ω 08 , δ Ιανουαριος Ιουλιος 2016 α
 ἀ“Ε.ἱὶ.ὶΒἑ%" “ΜΜ6Μ 
ι ,Μ ,μ μ, ΜΜΜ 
” Κ Χ ΒΧ ι ' -/ ' Φ Κρισιμοι οι επόμενοι μανα: 755 ω.  .
. Η Ο / του έτους γ1α την ομαλή εκτέ- ααα. Μ [ έ”  Μ
, ·· · · ται ε °
/ ; _ ῳ ω α _/ λεω του προυΠολογτσμου ΜΜ- Μ· Η 
Φ Φόβοι για ενεργοποίτισα του 2000.'  1Μ° ς
ΔέΞεἰἰΒΒἑἩΝ «ΜΤ“»·ωνΜΜ°Μ τα. τα.  Δ 
αποκλιοεις στα έσοδα “τα 4-5 Μο 2016 ΙΜ 2016  Μ |
Φθινοπωρινή εξόρμηση Εκκαθαριστικό θσ|απιαπ $ας|τε
<<Κοτοιγιδο» Ερχεται, τωρα Ενδιαφερον
Φορο-ελεγχων ο λογοριοομοε για ελληνικο
_ σε επογγελμοτιε5 του ΕΝΦ|Α ομόλογο
8 ΜΜΜ ἴ
η °°'"δ° 'της ο Από τα θερινά θέρετρα Ο Τέλος Σεπτεμβριου, κατά ο ΜΜΜ ΜΜΜ να
¦ 1: ΜΜΜ , Ι στους επαγγελματίες πασα πιθανότητα. η κατα- δΜαΜν (Μια, εανη
ζ το βαρος των ελέγχων βαλή της πρώτης δόσης χώρα εκδαΜι νέους Μ
“ τ ' ιιΜΜιΜΜΜ
ω . . Μ Φ
ι. .τα ·  
· ε  Μ
Με” εκατ “ααα τ τα
- 5_μ μ ΝΝ' 20Ι5|20Ι6
ΣΤΟ ΠΟΧΑΣΤΡΟ των Φορολογικών αρχών ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ευθεία η έκδοση των εκκα- ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ της ελληνικής οικονογιατρσί. δικηγόροι, μηχανικοι.0γ.γ.Δημο- θαριστικών για τον Φόρο ακινήτων. Η α- μιας στοιχηματι'ζουν οι ξένοι επενδυτές
σίων Εσόδων Ε Πιτσιλής προαναγγέλλει ναρτηση στο ΜΒΜ θα γίνει σταδιακό κρατικών τίτλων. σύμΦωνα με το ειδησε_ _ Φθινοπωρινή εξόρμηση › σελ. 5 έως το τελος Αυγούστου › σελ. 3 ογραΦικό πρακτορείο Πεντετε > σελ. 6
«Η ΑΣΠ|ΔΑ ΤΗΣ ΑΡΒΕΡΝΗΣ» , , τα “  τ τ τ ,
 ΜΜΜΜ___ΜΜΜ Ασημενιο μεταλλιο στο Ρισ απο τον Σπ. Γιαννιωτη › σελ. 3ο