Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
17 08
Π ,η “εμ ,=>_¦^ΕΠῶ
ΣΙΔ“¦ὲΔ Β“'ἑ¦ὲ:μ
οΑγΝ·Τ·Ακο· ΑΤΑΝεΣ ΣΑΤΑ" Τ Η
'ζ κ ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΗ
 ΑΔΥΝΑΜ|ΕΣ
ΠΟ|Α ΣΗΜΕ|Α ΟΑ ΠΡΟΣΠΑΟΗΣΕ|
Ο «ΑΝΑΣΤΟ» ΝΑ ΒΕΛΤ|ΠΣΕ| ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
' ΚΑΤΕΟΕΣΕ ΦΑΚΕΛΟ, ΠΕΡ|ΜΕΝΕ| ' ΞΕΚ|ΝΗΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕ|Σ
ΤΟ «ΟΚ» ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΜΗ Ο ΡΑΟΥΛ ΜΠΡΑΒΟ
Ο Γ|ΑΝΝ|ΠΤΗΣ Γ|Α Μ|Α... ΧΕΡ|Α ΕΧΑΣΕ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΕΣΗ ΣΤΑ 10.000 Μ., ΚΕΡΔ|ΣΕ
ΤΟ ΑΣΗΜΕΝ|Ο ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΛΟΝ|ΣΕ ΜΕ
ΤΟ ΠΑΟΟΣ ΠΟΥ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕ
«ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΠΩΟΗΜΕΝΟ ΜΟΥ»,
ΔΗΛΠΣΕ ΜΕ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΑ ΜΑΤ|Α
ΛΥΚΟΥΡΗΣ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦ
7 Ο ε Ή Τ
' «ΚΛΕ|ΔΠΣΑΝ» ΜΕΤΑΛΛ|Ο
ΜΑΝΤΗΣ-ΚΑΓ|ΑΛΗΣ ΣΤΑ 470
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
Μ' Σελ 10,11
 οι ογΡογΤογΑΝο|
ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΑγΤΤκο
ο ΡΕΠοΡΤΑΖ ΠΑ Το ΕΝΔιΑΦΕΡοΝ
ΠΟΥ ΔΕιχΝΕ| ο ΔικΕΦΑΑοΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟ ΕΚΠ|ΠΤΕ| ΠΑ ΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΣκοΡΕΡ
Μο Το ΜΜΜ ΤΟΥ Με" ΤκΑΣΤοΝ ΡοΝΤΡιΤκΕΣ
ΤΗΝ πΑΡΑ·ΤοΜπΝ Σε ΑΤκΝ ΠΑ ¦ Με ω ΕΕΔΕ"
ΤΟ ΑΔ|ΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΗΣΤ|ΑΣ ΣΤΗΝ Ρω“ωΜ“ω“Μω|ΜΜ ”Ϊ
ΥΠΟΟΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΣ ΥΓΕ|ΑΣ
Μ ΚΑΘΕΤΟΣ Ο ΚΟΝΤΟΝΗΣ;
ΜΑΦΑΜΕ|Α Ή ΛΟΥΚΕΤΟ
Μ ΦΑΟΟΡ| Ο ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΑ ΕΠ'κΕΦΑΛΗΣ
ΤΗΣ ΜΠΟΛ'ΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕ|Σ Γ|Α ΤΑΜΕ|Ο
ΑΠΟ ΚΟΥΛ|ΑΝΟ - ΕΡΑΣ|Λ|ΑΝ0 Γ|Α
ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ Λ|ΓΚ ΚΑ| Γ|ΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
' Τ| ΓΡΑΟΕ| Ο Δ|ΕΟΝΗΣ ΤΥΠΟΣ
' Ο' ΤΕΛΕΥΤΑ| ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Σελ 29-34
Κ Μ 'Η ¦ Κ ¦ χ χ Κ Μ ς χ // 
Ξ ΤΑ Α|οΝΤΑΡ·Α ΞεκΤΝΝΣΑΝ ΤΗΝ α 1 Η ρ ° | ι φ ° ρ Ο Χ η 
ΤΤΡοεΤο·ΝΑΣ|Α Με ΜΝΤεΣ Ι ἔ “ ' η
Τοπ ΤΡε|Σ ΤΑΑΑοπ ΝΤογπΡε, - 'Α Ι , ό ” Δ
ή @πω “'Μ^Φ°"^ @Ο ΠΑΟΚ ΣΚΟΕ ΛΕΦ^^Ε|ΑΣμ ΤΗΝ Τ|ΦΛ|Μ Μ ~ 1 ζ  ύ ά
Ϊ  Μ” (Ο ΜΙ] ΜΤεΑΜΝ ΑοφΑεΝ·ΤΤΑ ΤοΝ ε·οΕΤ·κο Ι κ Ψ , Τ
 “Τ Ψ
ΦΡΕ Μ «Π|^ΟΤΟΣ»
' 71 Τ ΜΔ ΤΟ Ο-7 ΕΠ'
ΤΗΣ ΛΟΚΟΜΟΤ|Β
Η Τ Αογ:|ο
ΦηΤοΡεΝοΡΤΑ2
Ξ Δ|ΛΜΠΕΡΗΕ ·ΟΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΚΑ|
ΠΑΛ' ΓΗΠΕΔΟ ΓΕΜΑΤΟ»
8'”`π
Μ Σελ 14 .4.
ΣΤΟΧΟΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ
' Η «Μ» ΑΚΤ|ΝΟΓΡΑΦΕ| ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΤΡ|ΚΑΛΩΝ
' Ψ|ΜΟΥΛΑΚΗΣ: «ΔΥΟ |ΣΑΞ|ΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ»
' Λ Η Σ '
ΑΓΡΟΤ|ΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ' Μ Ε ο Ν  Δ; Π '
«ΤΑΥΡΟΣ» Ο ΠΑΤΟ ἔ:ἔ=ἩἙἘ= ΑΜ ΝχΝΡΗ Η] ΑΜΥΝΑ Α·ο·κΝΤ·κΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΕ| ΣΗΜΕΡΑ ι Μ' ΜΜΕ"
Μ Μι Σελ 37-39
'Ο|ΤΡΕ|ΣΛΥΣΕ|ΣΓ|ΑΤΗΝ ΕΡΓΑΣ|ΑΚΗ ' _ Υ  ·
ΠΕΠ' ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 'Ή 
' ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡ|ΝΠΝ
Φ|Λ|ΚΟΝ
' ΑΦ|ΕΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΔΑΣΗ
ΥΑγΝ·ΑΔΑκΝΣ, ΠΕΙ'ΝΕΡΣ =
κΑΤΤΕϊΑοΡ .. Σελ4Ζ,43