Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΟΛ|Ι ΜΙΧ"Μ οΜ Μ οτΑ ΠΑ Με 0ο Με ΔιοΡτΑΝοΣιιτ _ ._ κ· ·
Μ"Ρ""Ε| 1Β`!ωΜυ Η! Πρ] υΥυΜυ`ΜΜ Ι 
' '  Ε . Σ Β"ῦ"δ"ίῦ Ρ“Ἑ""Υ ΠῦρἑῦΜ°ὁ'ἔ.Ψ¦'Ξῦρἑῖ ἴΞ "Ἐ3ῦἑἔ€Εἑ' Ϊ" Ρόμβι “κκ '
__ η; Πρ εα:ιουσεςΙαινεο ο ηγοστ τμον η γ ρε :ἑντ στην ον< ο
· = ΠΗΡΕ" - 'ΚΑΙ Με Η -- ΠΜ! ἶἔῦΕΠΕ'
χα· :κΜΜπΜΜ Ν^.ΦΠΡῖ“ΣΜΕ
·Φαβορί Γερμανία Και Βραζιλία Υ 8,8 απόδοἐηἶΗέ@ 2-1 Φο Βέλα - Γουέστ χω λ_  
Μ·ιιΜκ 
ΔΕΝ τιΕτΔΩ ΑΜΑ έ
τα, ΤΕΛΕΙΩΣΤΕ _ .
Μπαμ... ΕΣΙεΝιιι Ύ.
κ ο καθαρο μήνυμα του Αλαφούζου
Δ που βλέπει τον Γκανέζο να κανει... διακουέ
·_ _ ζ ρ
ΔΡ μου ι
θρυλικό Φινάλε με μεταλλιο
στους Ολυμιιιακούς Αγώνες
της Βραζιλίας
Το σενάριο που πλέον
δεν ειναι τρελο...
Πένυ· των φίλων! τα"
°Μ··Μκαϋ από;"
Χ   τον
· _.ω __ ι- Ϊ; Μὴ___:_; _ .ε ξ, ο
.εμε με... ε να > ζεν Σω. 3, 5. 23 κῖυ;.Α¦ ψ~~Ν·Μ ” ' λ
«ΥΠΟΓΡΑΦΗ»
Ο ΠΑΜΠΛΟ ΠΑ
ΤΟΝ ΜΝΗΜΕΣ
Ο ρολος του Γκαρσιτι για το
Φλερτ του ΠΑΟΚ με τον
Ουρουνι:ιυανω φορ Σω· 21
`. Η.
·` π"β
= ιο ιυΛτΜ
ιεἶΒ¦ἶ9ῶἶἰβ τον ΜΛΡ|ΝΛΚ||!
Το Παρασκήνιο Με μεγόῆη5 μεταγραφή5, τι κερδίζει ο Οῆυμι·ιιακόε, ιτω5 στηριζεται ετσι ο 'ντέγιε
ΑΜΗΝ!
για πω
στο Περιστερι