Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκει Στο ΛΑο Τογ
έ ,_ Α ; _ ω ἱ :
Ο Δ | = ΥΠΠΔΕΧΤΗΚΕΤΑΜΕΛΦ|Α , δω
ΜΜΜ'. ΜΚ ΚΔ' ΝΑΤ.
ί ΑΜΑΚΑ|Τ0ΥΣ ΜΝΚ
κΕΜΜΜτΜ πΜΜΜ ΜΜ“·ΜΜ· υ.ωΜΜ Ι" “κι _ >_ _ ΪΖΕ'"Σ. ΦΗΜΗ"
ΜΕ ΑΡΧ|ΖΕ| Η ΣΕΖΟΝ ΠΑ Το" "ΑΝΛθ||ΝΑ|Κ0 8"ΡΕΠΡΒΒ"8
 ““·||·< Π" Ι “ κ: | -ι · ι
κ , . Ι | Ι · ' ι Η ' | 'Ι Ι 'Ι
7 ῖ-“ 3 Ι ι · ι Ι ι Ι Ι
, Μ. ' ΠΑΤκΑΛΑΒΗΣ
ων: · ι Δ Ι .
»5”;=-". ““ _ › Ϊ
-. ,η . Δ ΕΒΛΕΠΑΣΥΝΕΧΠΣ Δ
# “· ° ΜΝΉΜΗ η ¦ 
' · Δ Η | Ι Τ Α .
. = ΜΑΜ
  ΤΡι:ΕγϊνκπΜΕΜ ΜΠΑΜΠΑ: .. ¦ ¦ ¦ . . 
 ι - ι ι ὶ
1 · ! ΗΣΥΣγτοΠογτΕΝκΗΣΕΜΡΑκικωΑΜΕΡικΑΝοΣ ,Μη [ ¦ ` < `
. 4- 7ΜΕτοΝ ΚΠΣΜΠΤΠΥ«ΤΡ|ΦΥΜ|0Υ»! ¦ ¦ " Ξ
 ι ° 5 Η - 3
ΑΔΑΜ!" 'Λ ΔΔ 5] Δ” ` ›:$
ΠΜΜΜ=ΦἩυ .ω ι Η' η · η;;; · .με ·
4 ιΣι ΜΗ ιιι::Ι=Ι:ιΠΗω Αν. ·· Α: :Δ - . .“ μ η
Ι "ΛΗ "Ἡ Η :Τ"ἩΠ Η' ' 4 .“ · · - τ
ξ· “ ·· · ἱ δ “ ΠΜ ΜΗΝΑ Η 'ΜΝΕ Ο 'ΜΜΜ'
Ι ι Ξ· γ ·, γ Ή ' Ι :  Ρ ` '
· Ο ΜΜΜ!  
ΜΕΤΑΛ"0 ΔΑΝΠΥΣ ΚΑ'ΚΛΠΝΑΡ|ΔΗ · . .η
· πογ προχηΡΔ Η «κι» ΜΠΕ' Α
ΜΝ ΠΑΡΑχηΡκΣκ ΠΑ ΜΝ Πωσ
· ν ΠΡ08Μ|ΣΜΑ «Σ|Φ0» ΕΝΑΝΤ' ΣΑΜΠΑ Πο" ΜΜΜ Μ' Μ Δω·< . :κ η πΡοΣΑποωγΜ ι
,' ¦' “ ' Ι ΜκΜΜΜππΜΜΜ α 
· ΜΑΜΤ'||ΗΧΜ'" ΧΜΛ ΚΜ"
· · ···
ΠΟΥΚΕΤ"
«||Ρ°Μ' Μα Φ
«ΔΕΝ ΠΜ'ΜΕΜΜΠΕ ΝΕ Υ"Μ|Κ°Π»
0Λ0ΤΑΧΠΣ
ΠΑ Ε'Σ'ΤΗΡ|Α
ΤΟΥ ΑΥΡ|ΛΝ0Υ ΑΓΩΝΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα