Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Πόλεμος νεύρων με τον ΕΝΦΙΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο απολαυστικοε Γεώργιου Σουριὶ8 υΧολιἀΖ ει (κἀθε Ημερα) τον 0λυμΜαδα!
  η::   | Η «δημοκρατία» Ξεφυλλίζει τον «Ρωμηό» με @ωμή τα 120 χοονια απο την αναβίωση των Αγώνων στην Αθηνα το 1896. Ξ 25
οβοΠντω τε” κι η · · Με ΜΗΜΕΡιΜ πιω" ΠΜΠ1ΥΠ0Υ2ΠιΒ ΔΡ.ΦΥΜ.653 ·
κοτοΚλυσμο! ,
οπΜῳ τονοποίο έχει:ιοο- Ι
καλέσει η αναίρεση της απύΦασης για τον ποτοην ετυχε> Μῳα στη Μ. 9
< “ η Ἡ" , . . , _ ο ι ' ·. ; “ ΑτιθΙιεεπἱθεστι
Ο λάτρης των ΜνιιμΜων Αδωνις Γεωργιὐδτις, ο οπι- των Τούρκων
θονος Χαρης Μερος και ο Βασιλης Κεγκέρογλου γ _ ' ·· ^ : Ι
Ιπου βλεπει μΜ σερύλο Μακέιν ωυπρὡ- στον 
Μ 'σωρού ανδ!!! ως ΕΑΜ-ι Που ΜΙ Ψ" 
ΜΜδιΜΜτουΜῳΜωυ2Μηω ψΜ:ὶσ '
" .Β4ς¦
. «Στο τελοε
του μὴνο τι Με
ορΧε8 του Μου
το ροβασὁκιο»
λεει τώρα
το υπουργειο
Οικονομικών
Νεο ΤΖιοβανι ἔσω οι ω “ Ό ΡΜ
ετοιμοΖετοι @πετ “ο Ίο' _.
να ΠορεΙ τ'!'ΞἘΞ τῆι] Ξ]
ο Ολ οκὁε τι τῶι” τον· 8 τι ι [Οι ι
υμΠι Δτο! μ ` '
ζ Με· Με .6ω.¦τ¦¦·.ἱ%ΤΜ ι `¦:¦~;1.-, --| η · ` ε`ΕΓ:
ν ρε στον Ποι- : · · '· . .Δ @Μ ῦξ"ἩΩΜω“ ἶἶ -Δ ” Δ “:· · 
Με ο ΜΒ Η 'Που δοκρσσεο η Μόδα! Η συγκλνιστι“κἡ:ηροσΠοθειο του ΜΝ· “ΜΪ ·“.'Μ · '- ί ·` Ρ ΦρΔΠ στο ααα! ΝγΜος.ΑνεΕἐλεγκτο σκοφοςῳ _
Νάνος μάγος @εννιὡ#ῷΐιΜιρο ονοιΧτΉς θολοοῳς. τιοόὲχο-_ ΜΜΜ ·υῳμ°ω~ :€μβοΝσ¦ιε ιλιγγιὡἔτοΜουρισΜὸ Πλοιοριο.
Δ_ 'ΙΜ. '8' “ _ ` γῇὅὡἶη'θ'ὲοηΘο φωτοφίνις. Μωυωωω , Τὲδσεριζνεκρΐι. δεκοἑξιτΜαηεζ ·ι5 - 77 τ
ΤεΖε8: Πωλο ' Μ επιχειρυμοτικἀ δανειο για να πὁρουν ὲ00.000.000 8 σε στο