Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Προκήρυξη τρομοκρατών: "Χτυπήσαμε τα σόδομα του Κολωνακίου"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
' Α Η ~ = Ή
| Δ Ι ¦ ι ΐ  Δ Δ
Ι Η 4 ι ·-¦Μ/ 1 Ί -_
Ο( Υ ›, Υ-,` (η
Ι =-:, η Πρ'
τ ε  “χ
ί  ἰ ι  ή
"7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
20 Ί θ
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(10848› 4043
,Η ἴ Υ πχ;
Χ . ή η 1
η . _ "7" /
| `Ἐ¦|¦
'«ἶ χ."
Ι  ο» συ
 ι, πιω· _Ι'>.#ι
Ί Μῇ`» Υ Ν. _Χ.-““.,, ,ω |
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
“ ΜΚ"
ΜΜΜΩΝ¦
Ε/||ΔΑ 28
'ΜΝΗΜΗ
ΚΟΛΑΣΜΕΝΑ
ΟΡΓ|Α ΤΕ|(ΤΟΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΕΩΣΦΟΡΟ
αΏσο| μοσόγοι
οΠο!<οῆυψρυν οΠοκρυφο
μυστικο Πεθοινουν “Περιεργο"...
από την οργάνωση “Αμετονητοι Αναρχικοί"  Σ 7