Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αλαλούμ με το νόμο για την "επαναφορά" του ΕΚΑΣ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οι Τούρκοι
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Ε έν σουῆέμι·ιοροι Τ _
1 στέῆνουν στην  
Γ Εῆῇό6α 7
η γ οικονομικούς ΙΕ Ε 
 ^  >Χ γ μετανάστες ¦ “  “Ξ
Τ " Ι  Εμ::_““;,μτ
ΧΤ Ε ΤεταρτΕι 17 Αυγούστου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.959 - Τιμή 130 € - ΝΝΝ.ε|εΠ|·εΜε·γροΞ.¦'
ΕΕιιιΕΕ ΨΗΦΩΝ" Τ|Α ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΤΜ ΤΕ ΧΑΜΗΑ0ΣΥΝΤΑΞ|0ΥΧΩΝ ΑΜΑ ΧΑΡΗ... ΧΡΗΜΑΤΑ
ΑΛΑΛΟΥΜ
με το νόμο για την
ΜΜΜ ι ι
ι ΝΤ!|0Ν||(||Δ
ΨΑΤἔ|Α"Τ'|Τὲ
«ειταναφορό» του ΕΚΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ Υ|'| ΣΧΕΣΗ Ο' |'|0
, 'ΤΗΣ «ΕΚ κτΕιΣ οικοΝοΜικιιΣ , ΜΕ Τ| Α|
ΕΝ|ΣΧΥΣ » |'|Α ΕΑ Σ ΠΤΕΜΒΡ|0Υ
έχουν μείνει χιλιαδες συνταξιούχοι μου εφόσον υι·ιόρξει έκτακτη χρηματοδόέχασαν το ΕΚΑΣ λόγω οικογενειακού τοση των Ταμείων αλλα και έγκριση
εισοδήματος ή αναΠιιρίας της τρόικας για ισοδύναμα
0ιΕιιιΕιΕ Ε0ΕκιΕΕ ιιΕ ΕκιοΕΕΕ ιιι 0γΜιι0ιικΕ ιιΕ ΕΠΑΝ0ΕΜ!Τ
  ,, Ε :Ζ- “[ γ Ν ›Ύ"·.,γ  γ λ Τ Δ Τ
............................................................. .. “ Τ] Ν “ Η “Μ “  η' η η Ε ¦`Ρ`-“ Μ Δ Δ
Ί ΣκΑΦοΣ γ κε"
____ “ . Γιαν οΔι-ιΓονΣ£ ι.-_,“
............................................................... ._ 78ΧΡΟΝΟΣ να
_ .................................. .. ΕΜΒΟΛ|ΣΕ __ _ . .
τονΡιΣτικο κΛικι `
' ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ 476 
Εεοοφόλιοον μετόλλιο
οι ιστιοπλόοι Μόντιι8-κογιολό8!
ΕΠ' ΚΟΝΤΩ ΜΕ ΤΗΝ «ΗΡ
||'|ΤΑΜΕΝ|·|
ΣΤΕΦΑΝ|ΔΗ
ΗΤΤΑ Από ΝΑΜΑ Με 9-5
Εκτόε τετρόιδα5
η ομάδα Πόλο
* ετοΝτΕΛικοτογ  ό
Αντι-ιοι-ικλΝ Ο' ΦΟΡΟ' τοκ |0ΥΑ|0. ΥΣΤΕΡ|·|ΣΑΝ ΤΑ ΕΣ0ΔΑ 1 ι ΣΕΑ|ΔΕΣ ι4-ι5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα