Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ ι 7|7 ,8 '
' κ  Δ 7 ο ,ο __
..8ιιΡθΓι9“λλ£κ“κῆ ο 
' 7 ¦
τι ι σ ι Μι ι ι
οι ὁ*_7ζ_7ῖ7-χ 7 1:( :ιὲιιιιι'-_ξ#ἑ 7. 7 έ Γ; 
ΪίΣε τρια διαφορετικα σχεδια και Χρωματα! 7 _ _ .6· Πρακτικὴ · Ανθεκτ1κἡ ·ἈΠὁλυτα ΣρυΘρὁλείικη ς 
” ἘΪἶ%“ΜΜΜ Ϊ ο τα η
α8ντο8.ατ
Μ _.` _-'· _
Β ξ ΜΕ ΤΗΝ ΜΜΜ" Η" ΚΩΣΤΗ ΝικοΜκοΠσΥΜΥ
Πολίι κοντα στο κλεισιμο αιιοιιδαἱας
μεταγραφῆς ο Ολυμπιακος · "Τελειώνει αττὁ
στιγμη σε οτ1ΥμἡΡ'¦ τόνιζαν Χθες εγκυρες Πηγές
· Οι φήμες για Βανκνερ Λοβ, Νιλμίιρ,
Μαοιιοἱτοιο και τα δεδομενα
Σε 4-2-3-1 και ενδεκάδα Αρη ζ ο 7 ό ἄ .¦
δεικνει να καταλήγει ο Μαέντο 
ΕΥΤΥΧ'ΣΜΕ"0Σ Ο ΜΠΕ ΜΜΕ:
. “  κΑιΑκοΜΑ...
'ΜΥ ΕΜ" Ο ΚΒΝΤΠΝ||Σ Η' Ε|ΣΜ|ἩΕ|Σ.  έ Ξ" Ϊ 5 5 ι' ἐξ Ζ Δ; Μή"
ο ,; 
Λ Δ' ' δ Μ" |'ΠΡ°Υ'||Σ|"° 
ι - κ ι. ι. ·. Μ·
. ο!  Ρ* ···
ΚαισγγελισσοκγιοαιόβοσηΡὡσωνμπΜωνποσ“έσωον ἰ Ϊ· ¦ Γ α  Ϊ!
στονΜΜΜμόνοπαιιΜισειόόνομπ".σΜόκοιΒόμβσγατΜ ~ , , ι ι .
“υποβσλεις τον και Μαιος εξσγκιντὲς Μελισσσνιόη. Σαββίδη. γ | Ι η _ Η Μπολόνια κινειται για τον κεντρικό ς, · ·
8. Μητσόποιιλσ. Γ. Μόσοσλο" · Σε Με ένωση παο έχει Π Ι Ι | | αμυντικό της Παλέρμο. όμως ο Βοόλος του _ _ - ο Πωη"ς "ρΨΒληης συγκεἩβωσε ΙΒΝ"
εκλογές Βγόζοιιν μότοοιπσοκλπσειςτης μόσχος τηςεξσγιανσπς Π ι _ δίνει την προοπτική τον Εστω [Μενα .
ι βαθμούς στους κμιῆιῖῇοῆἑΒῇε στην κορυφή