Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΦΖΟΤ6 ,.  
 οΑγΜΤΗΑκο· ΑΤΩΝΕΣ
 ΕΛΛΑΔΑ, Ώ
Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ |'|ΕΤΡΟΥΝ|ΑΣ ΜΑΓΕΨΕ ΣΤΟΥΣ ΚΡ|ΚΟΥΣ
ΚΑ| ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΚΑΛ| ΤΟΥ ΒΑΟΡΟΥ
 _Τ , `ῖΧ
ΜΜΜ!»
|55Ν 2241-4584
. -- 5 «ΠΑ ΤοΝ ΗΑΤΕΡΑ Μογ
28":ἔ=;Μ ' κΑ· ΤΗΝ ΗΑΤΡ·ΑΑ»,
- Η ΑΗΑΩΣΕ ο οΑγΜΗ·οΝ·κΗ
ΣΤΗΝ ·ΤΑΑ·Α Λ _ Τ η
(5.20 ΜΝ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ Α0ΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡ|ΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΑΡ|0ΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1138 Τ|ΜΗ: 1,30 €
«ΚΜ» “ΤΕΜ-ΤΑΤΑ Η Η ΗΤΤΑ 
ΕΕΑο ΝΑΔΑ Η Η Ἡ Ο Η Η ΔΒ
· οι ΑΝΑΜΕΝοΜΕΝΕΣ ΑποΔΕιΕΕιΣ
Απο ΤοΝ κΑΤιογΑΗ κΑι
Η ΣΤοχΕγΣΗ ΤΗΣ «κιΝΗΣΗΣ
ΑΡΕΑΝ|ΤιΔΗ» ., Σελ 8.9
7”Μ'ΤΜ 7_.Μ<
ΠΕΤΥΧΕ
19 ΓΚΟΛ ΣΕ
27 ΑΓΩΝΕΣ!
 Ι ΨΡσΑο
¦Μ·κΡογ7ΗΡΗΑ›η
ΠΟΣ ΚΑ| Γ|ΑΤ| Ο «ΠΑΠ»
«ΚΡΑΤΑ» ΟΡΟ|Ο ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
ΡΜ Σελ. 2.10
Ο Λ|ΚΕΦΑΛΟΣ ΕΧΕ' ΑΝΟ|ΚΤ Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΤΕΒ|ἈΕΟ
 ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ Γ|Α ΤΟΝ ΚΟΡΥΦΑ|Ο ΓΚΟΑΤΖΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ Τογ ΗΕΡΣ·Νογ ΗΡΗΤΑοΑΗΜΑΤοΣ ΤΗΣ ογΡογΤογΑΗΣ
ἑΐλἶἐΐἑἔἩἔΚ%ἘΒ Η ΕΜΕΕΕΑΜΗ@γΗ ΤΗΝ Ε·ΑΗΣΗ ο ΑΤΣΕΝΤΗΣ Τογ ΗΑ·κΤΗ
οΡ¦Π¦κΗ ΑΠΟΦΑΣΗ» ΚΑ| Το ΗΕΡιΕΑΑΑοΝ Τογ ΗΡοΕΑΡογ ΤΗΣ οΜΑΑΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΗΝ «ΔΕΝ ΠροκΕπΑ| ΟΡ ΣΤΟΠ ΞΞΞ1ἶΜ@ΝΠΕἔἩ @ [ΒΑΝ ΣΥΖΗΤΑΕ| ΜΕ Μ|ΧΕΛ ΚΑ| |Β|ΤΣ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΑΜΑΡΤιΕΣ ΑΛΛΩΝ» ΤΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΑΗ ΜΕΤΑΤΡΑοΗ
ΦΕ” :1: › _ _ _ 
_Μ°ΤΒΑ“ "Με" Μ Σελ Με: Ο ΕΤΟ|ΜΟ|'|ΟΛΕΜΟ| Ο Το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ " _Π'ΜΕ#ΑΠ0ΥΣ|ΕΣ κ ι
_ ρ Ο _ ω ο Ο ΤΣ|Μ|ΡοΤ κΑ| κΑΜΗοΣ ΤΗΣ κΑΤΑΣκοΗ|ΑΣ ο' ΓΕΩΡΓ|ΑΝ0· Η
Η ΜΜΞΡΜΠΜ& Ο ΤΑ ΣχΕΔ|Α ΠΑ ΤΗΣ ΝΤ·ΝΑΜο: ΗΕΡΝΑΕι ΠΟΥ ΠΕΡ|ΜΕΝ0ΥΝ 30.000 |
Ε] ΑΠΟΚΤΑ ΤΟΝ 19ΧΡοΝο ΜΑΤ|Γ|Α ΤΗΝ ΕΝΔΕκΑΔΑ ο ΣΟΒΑΡοΣ "Ασκ οΠΑΔογΣ ΤΟΥΣ Πο ΓΗΠΕΔΟ "μ ὲ -3_8
ΤΑΝΤ|ΤΣ, ΑΔΕΡΦ0 ΤΟΥ ΜΠΟΖ|ΝΤΑΡ
Ε] ΣΗΜΕΡΑ (19.00) Η «ΠΡΩΤΗ»
Ο ΣΤΗΝ ΤΕΛ|ΚΗ ΕγΘΕ|Α ΠΑ κΑΖΝΑΦΕΡΗ Με ΑΡΗΣ  . Τ ¦ ¦ ¦ Μ Σελ 1143
Ρ · _ 7 ¦ 1 Τ
Μ"°"κ°““Μ κΑοΕΤΑ· -κ ΑΠΟΦΑΣ|ΖΕ| ~ | 1 Ι ·
ω Η ο ΠΑΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ « » ' Τ ~ __ 1 Ο Γ 1' ?
Ο ΜΕΤΑ ΤΑ.. ΕΡΓοΜΕΤΡ|κΑ Η Μ Π |^|Α · Τ ί ΑΝΤ·ΣΤΡοοΗ ΜΕΤΡΗΣΗ Τ·Α ΤογΣ ΤΕΣΣΕΡ·Σ κ
Τ Τ ο "Ρ|ΦΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΗΑ|κΤΕΣ Ηογ ΕΕΔΕ· ο ΑΝΑΠοΠογΑοΣ | ,
Ξ ΞῶΝ@Ἡ Μ Σελ 1ο θΑ ΕΠ|ΑΕΞΕ| ΜΕΤΑΞ ' ΞΕΚΑΘΑΡ|ΖΕ| ΤΟ ΟΕΜΑ 1 Δ
ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ: «ΤΕΛΕΥΤΑ|Α ΡΕΜΑ", ΜεΓχ°Σ _
χΡ°Ν|Α ΣΤΗΝ Ε ΣΑΝ¦κ¦ΝΤΖΕ, ΤΑΥΛΑΡ|ΔΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ 
Μ “ ω ω ΖογΜΗΤΣ|ΤΣ κΑ| ' ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤ^| ` ΤΟΝ Β+1 Ν Δ .Η - Η Δ “
Μ Μ Σελ 3789 ΝΤΡΑΓκ|ΣΕΒ|π Ο ΡΑΟΥΛ ΜΠΡΑΒΟ Γ _ ·~ Ι
Η ο Αχ|ΑΑΕΑΣ ΤΡ|ΑΝΔ|ΑΣ ΗΕΡ|ΜΕΝΕ| - ΜΑΡΜ"Λ Η Αν", ΜΕ ΤΗΝ οΜΜΑ ΜΕΤΑΓΡ^ΦΩΝ “ 1 κ , 7 __ 1 Κ! _ Η
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ |ΚΑ ' ' Ο 4 Ι ' ” ' γ “Ο “
Π ΑΦ|ΕΡΟΜΑ ΠΟΥΣ«κΑΝ0Ν|ΕΡΗΔΕΣ» ΗΡΘΑ ΣΤΟΝ ΑΡΗ Ο ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Γ|ΑΝΝΗΣ Γ|ΟΡΗΣ ΔΗΛΟΝΕ|: «ΑΡΗΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΠ|Τ| ΜΟΥ»