Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΕ·Μ8ω ΜΔ! ΤΜ ΜΒΗΜΤΜ ΜκΜΜωε Η ΜΜΜ τ- Τα: · ο 
' 20 · Ο
ΜΒΖ¦Υ°ΝΤΒ'! Μ""“Σ--- Τ  ΜΝΜκΜΜωπΑΜωΜΜΛ
 .  “ ΜΜΜΜΜΜ“ΜΜ
ΕΝ ΜΕ' ΤΗΣ ΑΜΑΝΗΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΑΝΤ|ΣΤΡΠΦΑ Η η < Η "Λ Μ  Η η: 
πω Η κΜ0---Μ“!< Η ' ΜΜΜ·Μπ
  ϊ~ Η. ο ΜΜΜ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ'
πχ Δ ϊ
η :αχ
ΣΤΗΝ <<ΤΤΡΑΣ'ΝΗ» ΑΜΥΝΑ
Ἡ «ΗΜ ΝΤΕΦΕΡ»Σ|ΛΝΤΕΝΦΕΛΝΤ-ΣΑΜΠΑ  > 
ΦΠΡΝΑΡ|ΣΝΕΝΗ ΕΡΧΕΤΑΤ Η ΜΝΗΜΗ'.
ΤΗ Σ0ΝΤΕΡΣΤΣΝΕ
ΣΑ Τον “ΡΕΣΕ| οΠοΛΖοΣεεΜΠοκογ
- ·Μ  ,κ ΝΑ' ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΤΗΝ ΑΤΝΠΣΦΑ'ΡΑ ΜΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ
Ψ Τ Η' ΠΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΕΣΗΣ
Τ  ›- Η
,_ ¦ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ  
πχ ι. ΐ`ἶ'Π5'
^ ' ·
ΜΜΜΜπω·ΜΜΜ ΜΝΗΜΗ
ΜΜΜ"Μ Η'|ΑΥ°ΜΜΝ|Α
ΜΕ ΠΑΝΤΑ "Μ ΤΠ... 'ΝΕΡΟ
Τ"" "ΜΙΚΗΣ" ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ «Δ» ΔΤΕΚΔ'ΚΕ' ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΝΑΝ" ΜΜΟ
 ·> ΜΜΜΜΜΜωπ    

Τελευταία νέα από την εφημερίδα