Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠρὡΤεἔΗάχἐζ - ό *' * *   Η' η Η Δ .   Υ Ο
για τα έκ Ἡ Ϊ Τ; _ 5- η
εισιτήρια τω . ; κ ΑμΦ'ρρὸΠα Ξ
ομίλων το › Τ · · κ ¦ Υ ζευγάρια που Ο ¦, >
ΤσαμΠ'0νς · * ' ῖ υπόσχοντω ἔ5Μ"ΤΑ 2-0 ΕΜΣ ΕΔΡΑΣ
Τρ·Πλή ελλη μεγάλα κέρδη
 ¦ ¦ η χ ~ Υ “Υ Ο “
ε ἄλ ρ · .· ρ 0 '
. ρΑΝΤεΒογ ΣΤΗΝ ΜΝ Η! “ΜΒΜ ΜΜΜ' " ' Ο ' Ψ ρ
"'0Ρ'|'0ΓΑΛΙΑω5 ΤΡΙΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 "ω σοβαρ(Ι
ΔΡ. ΦΥΛ. 5515 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
αγόρΙ μου.
ΧΡΥΣΟΣ Ο ΠΕΤΡ0ΥΝΙΛΣ
ΣΗΚΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑ):
·7π ΔΗΛΩΣΕ ΜΤΒ: ' 
οΛγΜπ10ΝΙκΗ:ΜΑΣ
του ΒασΒη
. ΣΠ°'°ύλ“!!!
 'ΜΕ :π Ο 76
- “ΤΤ Τ ρ'
. . › _ _ `_- η
. > . . ω · ·.·
4 . ,- - ω . _ · ι` # '7 -.
- _ Ἡ __ , Η: _- _ ·_ . _ _ . χ _- Υ
_ 4 _7 ῳ_ `. .¦ - 7ν<_ ` ' _ _ ,_ _Ϊ _ὴ_ .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα