Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αυξήσερις φωτιά στα ασφάλιστρα υγείας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τοπ" Ο
Τό ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΖΟΤ6 Ι 
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0434
- ο, .-ι 1-“ 
`.¦.!Ἐ.νν,¦' [κι Η σε Δ, κ Η
.. .. Ο... .ι.“ῳ.¦ ¦
||||||'|||||||||Ι|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'||Ι||||||||||||'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι||Ι||||||'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'|||||||||'||Ι|||||||||||||||||||||||||||||||||||'|||||||||'||'||||||||||||'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'||||||||||'|
 Προολήψει5 1.660 μονίμων
Μκωω“Μ”Μ
Διαγωνισι·98 για Ξ 0 Ο Ι .3. 
ἔ3ὲζἙδἔ“ με" . `  »ιο-Μ. 27·28 . “ η
ΜΜΜ: Ο | '
ΜΝΗΜΗ" ' ^ Ο “
ΜΒ Τ|Σ · ο ·
|Β|ΠΤ||(ΕΣ
ΕΤ||ΡΕ|ΕΤ
στα αοφαλιοΤρα Υγεια5
Ακριβότερα μέχρι 15% Τα συμβόλαια σε Πρώτη
δόση. Ερχεται δεύτερο κύμα Το φθινόπωρο.
Οι επιβαρύνσειε ανα συμβόλαιο και εϊαιρεία Με
||||||||||||||||||'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||'||'|||||||||||||||||||||||||'|||||||||||||'||||||||||||||||||||||'||'||'|||||||||||||'||||||||||||'||||||||||||||||||"'/
Δ Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΥΝ|ΑΣ ΤΟΥΣ
ΧΟΡΕΨΕ ΣγΡΤΑκι
ΜΕΣΑ ΣΤΟ Ρ|Ο
ΣΤ|Σ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Γ|ΑΤ| ΤΟΥ ΑΠΑΓοΡΕγΤΗκΕ
Η κΡιΣιΜΗ ΣΥΝΕΔΡ|ΑΣΗ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 'ΙΧ ι ἑ
Κρα5 και Σεοαμοομένοε ο ι / - “ΜΧ έ
για Το χρέοε Αλβανόε εθνικιοΤήε - ί ;
;:6-7 πιο . Ο Ξ /
οικοΛοΠκο ΕΓκΛΗΜΑ ¦ -/ Ο Ο   ζ!
Υ"ΕΡ'|ΟΜΒ!ἔ Ύ
Σπάνια πουλιά αργοΠεθαίνομν Μην Κάρλα Με.”