Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Πρόστιμα" δύο ταχυτήτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  Μ 'χ  ι  
 νννννννννννν  κ ΣΤΟ ΕΟ|ἱΟΡΑ |_ΕΑΟΟΕ
ΠΝ ι ι Π ΠΠ Μέι”
ι κ Ν ι" |/ι κ ι Χ ιι // χ «Κ
β , Γ, Ϊ ο Μ' ι η ι ` Χ ή )
 ι ·_ ΚΩ ι “ τι ῆι ή
 Ο Χ ι . λ λ; Α
»υ ._ Ν 2' ' Ό 
η : Π _ ΑΙ` κι Ε: χ·
Τρίτη Τ6 Αυγουστου 2ΟΤ6 - Αριθμός φυλλου Τ.958 - Τιμη 130 € - νννννν.ε|επ|τεΕοετγμαε.€Ε
› Τ| |ΣΧΥΕ| Τ|Α ΑΣΦΑΑ|ΣΜΕΝΟΥΣ
ΣΕ ||(Α, Α||ΝΟΣ|Ο, ΔΕΚΟ ΚΑ| ΤΡΑΠΕΖΕΣ
«Πρόστιμα»
δύο ταχυτήτων
ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 του 
  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ |'|0|0| ΜΠΟΡΟΥΝ
¦¦¦ Ο' ΜΕ|ΩΣΕ|Σ ΝΑ Α|'|0ΧΩΡ|·|Σ0ΥΝ
7 . για όσους έχουν ΑΠΟ ΤΑ 55
συμηληρώσει την ηλικία και τι ηερικοηές θα
συνταξιοδότησης μετα υηοστουν αναλογα με
ιιιιιηικοι ' _ _ τις 19 Αυγουστου 2015 το Ταμείο τους
Μακη ι ' :8,0
ΡΕ!ΑΑ'ΔΑ», _ Ο
Δ Το 5Ρ|ΕθΕ[ ΒΑΕ Ε' ΠΡΟΩΡΕΣ ΜΠΕΣ ΛΟΓΩ ιιΡ0ιΦγιικ0γΜ
ΤΜΜΠΜ! ῦ “Ο “
 ΣΗΜΕΡΑ Η "ΠΑΑ"
Ξ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
 ΚΟΝΤΡΑ ΣΤ"" ΤΑΑ'Α ΠΑ Τ"" ΤΕΤΡ|ΑἩΑ,
Μυστικα ¦ 
ΤΟΝ .-ῷ__Ι·
 Π ή) ι
ΘΠ ΠΤΡ©ΘΕΣΜΠ[ΞΞ ΗΜ
ΤΠ ΔΠΕ([ιΠ@Α@ΠΠΠΕΏλ
* 2.05
ΜΜΜ  ΠΡΟΣΛΗψΕ|Σ
.Ἐἶ Σω "ζ ηι-ιΡΕ το  - ν ' γ ΣΕ κΕΕ^ΠΝΟ,
. ασε τα Χρονομετρα Το χΡγΣο
ο 4006ρη8 ΠΟΠ Ο γ κΑ| ΣγΝΕχ|ΖΕ| η Π  | 
ηρσησνείται ΠΑ ΤΑ
με ΤΜ ΠΡ°Υ'°Υ'ό Το!!! ΕΠΟΜΕΝΟ ' ι “ Ο ΦΟΡΟΑ0Γ|κ|·| ΨΥΧΡΟΑΟΥΣ|Α Γ|Α ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΓΡοτικΑ Ε|ΣΟΑ|·|ΜΑΤΑ η ΣΕΛ|ΔΑ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα