Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ν _ κή Ισραήλ-Γερμανιας!  ι
Μαι· · ια: οΛιι στον |
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΟλωμΠιιιι<ο
11 ΡῦΩ]ό_/@Μ Μιμί/:3 τὲιιιιω ,
ΔΡ. ΦΥ^. 5514 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1130 -ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝ: ΕΥΡΩ 420
Ζω Μια Μια ΣΔω μια Μια ν Δ]ωαων α ΠΔαμιιω@;!
θέλει να πάρει
στη Φωλια
. 7 ` Μ Σω”
πΔσκΙΜΑ:£ :τα
3-1 Με τα” ΑΡΗ
ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ
ιιιιιι ΜΜΜ ιιι... ΜΜΜ
· Η εθνική Πόλο νίκησε με 9-4
τη Βριιζιλιιι, ιι(ιει Φουλ για
ιιρωτι(ι και ιιετιιλλιο 34.35
αἑἶιἶ18Υἔ Τοπ 
ΓΛΕΝΤΗΣΕ ἔἔἔἔἑἔἔἔΣ α.
σ Κονταρός!
έ _ 0 Θρίαμβος της Π(ιρι”ιτ(ιξης
ΞΕΝΩΝ" "ΡΙΚ ΑΠΟ
Το ΟΡΙΣΠΚ0 «σκ»
έ· 'Ι | Βτιροιιξ(ιι<η στις εκλογές της 
 Κραυγή 0Ρ|ΑΜΒΟΥ από τον ΜιινΜη Κονιιιρη Νιιηιστ .Ματ/Μι στα ΕΠΣ Χ“Υ'ων· Νεος ΠρΟἔ0ρΟς  
 χιιλκ£ιιι της Αθηνας και της θεσσαλονικη( ο ΥΜτΩΟς κωΥσῖ“νἩΥ|ὁης  ·
ι· ι- ~ κό Και .Και ΜΜΜ ι
ο Ξ . · .ι ·ΐ έ' ζ _
. - ι ι "ΠΜ , ι ΜΜΜ . α ΠΜ ι/ῖ;εαΜι
“ :Ό · ΙδανΜἡ για την παραλία. ι ία,- _ “ι Για να διατηρείτε το ποτό. , 'Ιδαν·Κἡ να να τοποθετήσετε μ Π Μ Μ
ζώ · . ι < για ιις βόλτες σας και για Β. ι το αναψιιιαικ6 και τον ' ῖ0 ΜΜΜ σας ή Ν ΜΜΜ ω
την προστασία του κινητού ~ι ·“ Υ καΦἑ σας δροσερό στην το αναψυκτικό και ων “Μέ δί“Μ Για ακόμα πιο χαλαρές στιγμές στην παραλία και
ρ 59,! ΜΜΜ ως! παραλία και στο σαι". σας ενώ βρίσκεστε στην θαλασσα ή την πισίνα. “ω ευχω|Μ "ωω.° στο Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα