Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
'. οτΜραιιτό...όόνμα
- τοιιΣελετόιιοολοο :έ
ότι ρητόν την Εθνικό πόλο 
ῖ· όεντιιοέβονταιμόνο. 
κΐιιιιιιιιειΜΜιιτ ιινοκΡ_ιττκ
τιιϊιιι“ιιΙϊΡιιῖῖόῆόἩΕιιιῖ“ῇόνῖΡ“ιιιονκ
ιι£ι"ιῖΕ`ΡΤό'Ρόκιιιικοντχιι>£ιιτιιΡιτκοντ "
ικινιτνηττιικπηΜηΜ
εῖιιτιΆτΠῖτιττικοντχΠινιι:
' Ο Στοαματαονι αυναντηαε
τον μανατζερ τομ Σιλντενωελντ ω:=ἑ::εἔἔΜρωκΜς "£ΜωΜ
κοιταω Ξεκαθαριοε οτιεηειγεται : ΜΜ,..ς ι
ω. ·θΧ8 ΐι .
' Γιατι ενεργοηοιηθηκε . , `
ηηεριητωαη Σαμηα.τιγινεται Μ τ Π°ν°γ,“ με Μαοκοω ' κατασκοηεια ΜΝ)ὰ ς"^'°ῆοϋΛος
στο Μηρ0ντμηι - Σοντεριακε βο ρε Βου
π Θετικό όλους Τ
ως 'ΕΛΑ άρα! κάνε'
Μ Με ανΘε ηνες κ κ ρήΦσνου
4ΣΕΛ|Δ ο! σκ Μηνικἀ ελληνὁ ερνἀ νο το
Νο“ΤΠ6κι·|-|,εροοΤ"< Ρ να
ΕΧΕ' ΠΕΡΔΣΗ...
η Ν / Ξ `ἶ _
' ή ὅ». '
ε - `.· _ Π τ 'ν ;Ἀ ·' ' Ρ ό ..
ι ε Δ ·›ι· έ' η : ' Ι 
 ε _“ - μ - τὰ: 7 7 
__ η _ “._“¦ ΜΜΜ _. 7
  “  " ' 
με ~.ι·ἱ- “τ _ ' 3 Ντό'ρτμουντ ηόόγερν
:Ι ετιβΕηουΡ 7 ι
Ι η (›9.3088)
_ Δ ·'Μηαρταελόνα
`   'αηανικό
?ἄ70ΜΗΜ^ τί “κι 'έγιναν
Ν Δ υ κ .1 . . Πρέμιερ
.Μ@ΠΜΜ
ο ' ί* ΜΜΜ ελλήνων
Δ Βέλγιο
' “τον
' Αναδρομή στοα5 σηοαόαἰομ5
ξένοαε που επαιεαν
στον Πανιώνιο με αφορμη ϊ" ξΠμ£ρωμ'°ω
την απόκτηση Ενγκόγκ τη5 Παναγια5
'Χόφενχόιμ-ΠΑΣ 7-0. θα προσπαθήσει
ΑΕΛ - Τρίκαλα ι·2.
Λεβαδειακόε - Αστέρα5 0·0¦
Πανθρακικόε · Ξόνθη 0-3
' ΜΗ · Κισσαμικόε εληξε στο 85'
μετά το Ι4.43μ.
στον προκριματικό
. Η- ·' Ί· ω <¦._ --. .ε . '| ' για το μεταλλιο
ΜΜΜ: ; Μαρ-ι κε Δνσ"ικοι_τόνόστρακο.
Γκολόρα ο Αλμέι6α, όσα έφτιαξε ο "κόλα
σε Μόνταλα και Μηακασετ'α, σκόραρε και ο Πεκκαρτ