Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αντι-ΕΝΦΙΑ & "πόθεν έσχες" για όλους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ· την·
Νησια Ετοιμες  Η Μαντώ
μτιλεγμένα οι λίστες στη? η τ ~ ί "αστεμε θρύλους, για 5.000 “Νώ:ωῷΜωῷω Ξ ρατού τιιοι Μακαρες ηλειστη- έ στονλαβύρινθοτη8κρω5 Ι οτεύει τιως
κοντα στη ριασμούς “'”'”ΜΜΜ““”““' έ το «ΠρωιΝαξο σύ· εμτιορικὡν να» μηορεί
ναρτιαζούν ακινητων να ύηόρξει
τους εηι- αλλα και και χωρίς
σκέτιτες κατοικιών Ξ τον Λιαγκα
ι=ιΑιςι-ιΣ ι3-ι4/ι:ιΒιΞ
ΑΠΟΚΛΛΥΠΤ|κΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ οικοΝοΜικΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞ|ΑΔΗ
Αντι-ΕΝΦ|Α
& «πόθεν έσχεε» για όλα Με
«Ο γέρο φόροε Πού θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ θα φορολογεί το σύνολο
τη8 Περιουσία8, θα έχει αφορολόγητο και θα είναι δίκαιοε και αναλογικόε».
Ι Υποχρεωτική ηλεκτρονικη δηλωση Περιούσιακη8 κατασταση8 θα ναο" ΔΤ ~· Δ · ε βαλλούν οι φορολογούμενοι. Μεγάλα αλλαγέε στα τέλη κυκλοφορία8
α )› Β·'7
 ΗΜΗιΥι'ὶτίΞί'ιΝιιιιιι<ιωιιιι ΜΜΜΜ"ίΜιἴν1ίΗι>ῖΗι ν ι κ ι :ιν τιν τιιι=ι:ιιι¦ ι 4 ι ' . Μι ΗΜ;ΜΜΜἑιίίιί!ίί:ίίιίιίιιΜΜΜ!ιι~“ὲΣε·:ι!;ιΞ.ιΕΜ“ΜΗΝ 
 “ Ο Μεταηικι-ι Με έ τ
· Μη _ .~ τω ΦοΡοΔιΑοντι-ι έ
 ύ - ἑ ΡΥοΜι:ι-ι.εοΜ“
ι : < Στο ΑΣοΑλι:τικο
ΜΤΒ . Μτιιιιιι
Δικιιτι·ωιΕτ  ΜΜΜ"
ΜΜΜ  .
ΕΔΕΜ”  ΠΠ ΡΩΜΗ
ΣτιτιιιΣτΕΣ · 
))'72·'73
4 ΣΕΛ|ΔΕΣ ΑΦ|ΕΡΩΜΑ
Η κυβέρνηση έχει βαλει στο
“ο η .
  ωόχ“ωΡο 600% έχουν  · < “ ° «κό τη5›ν ἑ00/ στι5 ούντύξι εε
 κ  φύγα8ευσει κεφαλαια στο  , ι  . 
Ξ . η εξωτερικο και όσού8 φορο- έ η ί . Ρ"οδοχεἶ για 00005 ε!Υω
“Τ ~ διαφεύγούν στο εσωτερικό. ” γ· τ Ο . · . - ξἱνεΩΥοι ε"σΥΥελί-"Πικό
στέλνοντα5 μηνυμα ότι δεν ι ο Ο - ή εισηραττούν εΠιδοτησει5
θαύηόρξειανοχηοτηνηα· τ· |- . .. @ »ια-ιι
ραβατικὁτητα.»4-ε ' ' “ - 
ΜΜΜ Η Η ΠΓΝΠ Τί Η ΜΜΜ ι Τ ΜΜΜ! ΗΜ τι ΗΜΜΥ Η! Ι Ιι“ Η Η 'ΜΜΜ ύ ΜΝΗΜΗ ύ* ' ι Ύ Μι ΝΤ ' 'ί ζ ί Τί'ί¦Ἡ Η!!! ΠΕΜΠΤΗ Τί ΜΝΗΜΗΣ ΜΝΉΜΗ Η ιι ι!ἱ'ίίΜί!'^“Σ ι ι Η
το ΣΚΕΠΤ|ΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚ'ΣΗΣ
«Η ΦΟΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΙΧΕ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ»
Η δικογραφία αποκαλύπτει ότι η 26χρονη είχε αγορασει ένα μαχαίρι
ξεκοκαλίσματοε την προηγούμενη τη5 δολοφονίαε. » τΒ-τ7
ΗΜΜΜΜ
)) ΙΒ·ΤΒ