Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Σε πολιτικό κενό ο ΣΥΡΙΖΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
θΕΡ|ΝΑ
Αυτή Σ|ΝΕΜΑ
την Κυριακή 
εισιτηρια
@τωρα στην Τ!μΠ
“ΜΜΜ του ενοε
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΟ ΒΗΜΑ
ΧΜΣ Δ. ΜΜΜ" (19572009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠλΥΝϊ Π. 'ΥΜ Δ'ΕΥθΥΝΪΗΣ: ΜΒΜ Β. ωΜ0Μ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΜΝ Η - ΚΥΜ" Μ ΑΜΜΟ' 2010 κεντρικα γραφεία: ΜααλακοΓισὐλου 80. Αθηνα 115 28
Μ' Ματθαίου Μααίου παω. Τι 211 365.7000. Επιει|: τονίι·ιτ[email protected]αο|ηει_ετ
Ανατολη 06.40 - Δαση 20.19. Σεληνη 12 ημερών Ματια: Παρα/Μ.τσνιΜα.ἔ
'ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ|0Σ ΛΑΜΠΡΑκΗΣ
Ειοε ιδρυσεω5 1922
Ειοε 950 - Αριθ. 16466
© το ΒΗΜΑ
Εκδίδεται απο τον Δημοσιογραφικο
Οργανισμο Λαμπρακη ΑΕ.
Β! ΕΚΔΟΣΗ
Τ|ΜΗ€Ζ.00
Ταλαντευεται μεταξὺ «δεξιαε στροφἰι5» και «αριστερἰτιδαε»
Σε πολιτικο κενο ο ΣΥΡΙΖΑ
ο «Δεν έχει φυσιογνωμία ουτε όραμα, δεν εμτινεει την κοινωνία» λενε τα στελέχη του στον Προσυνεδριακο διάλογο αΤαλανίζεται αιτο τισραφωνίες υιιουργὡν, θυμίζει το ΠαΣοΚ μετά το 2010
Η ΦΑΓΕ ΠΑΕ' ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Γιατί εγκαταλείπουν τη χώρα
ΣΕΛ'ΔΕΣ Α3-5
ΗΦΩΝΗ
οι ελληνικες επιχειρησει8 ΤΗΣ
ΣΕΛ|ΔΕΣ θ3-5 Β
Δ|ΕθΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝ'0 Η ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ :_ἶῇ_“_
` Πῶς η πολιτ¦κῇ ΣτΑγΡογΤι9ιΡΨγΧΑΡι-ι
` ί ο ,
ί ο ι ' Καραμανλτι ο; .Π ιστορια της ελ έ ανοιξε τον δρομο  .  -- . φε'ο:“ἄἔἐἑἙ;
Δ ο στη χρεοκοπία - · ι σκανδάλων. Με
ι λ ή=-Δ ε “ θανες περιπτώσεις
Τι κρύβει Η«απατη της αιιογραφης» __.·  .Ρ · “  έχουν κΨ°Μφεί
λ η · ί°ῦ 200? - εεε ο ο - ο θ:Ξέ2Ξθωῖ
το ερτ ΜΝ :τ;ῶτει:δήη:Μ Μ Η Αννα Κορακακη πισω απο τη λαμψα ως. Με Μετα
και ρντ0γ0ν λάδα στην υιτερχρἐωση και ΣΜ"°Μ°ΜΜ
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α1ψ15
ι στο Μνημόνιο.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΜΟ εστω ΜΜΟ   σωστοί Μεσοι ασκοπα Με 
Μυστικα Οι συμμορία» ` Ο
και νεα στοιχεία μετακομἱΖουν
Με συλληψΜ κ στα νησια Ξ
η Σακκα - Σεϊσίδτι το καλοκαίρι ι
ι φόβοι για νέα προσιτό- Ι ταλοί «τουρίστες» που κλέ- ε
θεια «αναβίωσης» του Η βουνπλούοιουςΑραβεςστη 1
` αντάρτικου πόλης με τη βοή- ι' Μύκονο, Ελληνες και Αλβανοί Ϊ
Ε χ θεια ιιοινικὡν,καταζιπουμενων τι0υ«εφορμοω›οεενοικιαζό- ·
τΟ'μ0 ' αντιεξουσιαστών, με στρατολό- _ . Α μενες βίλες. Σέρβοι και Αγγλοι
να εκραγεἰ γΕιὲση νεαρών αν&ρχικώνατιοτα ι γοΠΤεΙΟ ί που τιροχωροὐνσε διαρρήξεις, η
Ξ αρχεια και ' ους χώρους. Ιλ · έμαοροιναρκωτικὡ που Προ
ΪΟ "ιοί 5Ρ0τ ί Τα φθινοπωρινό Προβλήματα ' και εξελιξΠ  ωθοὐν κοκαῖνη σε τουρίστες, ζ
° ; σου ετιιχειρείναλὐσειηΕΛΑΣι Ε ' ι συνθέτουν το τοπίο της εγκλη- 9
τω χιο”  και οι έρευνες μετατη σύλληψη ι των ισΠοφορων ι ματικότητας στην καλοκαιρινή ί
ΣΕΛ|ΔΑΑ11 ι Σακκά -Σεϊσίδη.ΣεΛιΔεΣΑ12-13 ι 5£|ΕΝ€Ε.ΣΕΛ|ΔΕΣ4-5 ' Ελλαδα. ΣελιΔΑΑ21 1
ΣΕΛΙΔΕΣ Α8-9
του χρυσού ολυμπιακου μεταλλἱου ΜΜΜ