Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κλέβουν συντάξεις με... τεχνάσματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤοΥ
ΕΑΑ|·|Ν|Κ|·| Α0Γ0ΤΕΧΝ|Α
ι·=ἑΠφσπῖοε1σ και
ΘαΠΙΙσΤα,
ΠΠΣ
. τε Ν τ ι .κι 
ΜΕΝΞωᾶἩΝΠΘ ¦ γ
Ο' Μ0ΝιΔικΕι
ΠΕΡ|ΠΕΤΕ|ΕΣ ΤΟΥ
ΜΜΜ
Μ.ε|εΜ·τσΞτγρσΞ.·τ Α
£/ *έ ¦εΧ/ῦέ3
Μι ε α Ο
ΣΜΞΒ/Π© τι 3 Ξ ΚΨΜ/ἐΜΗ Μι ΔΜΪ©πἶ©Υ Ζω δ
με @ΜΜΜ 33% Η πινει  να ειω@εμ Με τα ιπιε©ε@©εεε ένα
ΠΩΣ Η 20Χ|°ΟΝΗ
ΝΤ@Π€ἴ7ΜἑΝΐ@
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΜΑ |Ξ|'|Ν|Ξ
ΠΩΣ 0|... ΑΥΞΗΣΗ! ΜΥ ΤΗΕ'
0 ΚΑΤΡ0ΥΓ|(Μ0Σ Γ|Ν0ΝΤΑ|
οΛΥΝι'ιι0Νιι(ΗΣ Σἶ() ΡΗ)   
  Α Ε έ «ιιιιΥι·Εκι»πι Λικ
Ο' ΣΥΝΤΑΞ Ε ιΣ
ΩΡΕΣ
ΠΡ0Π0ΝΗῖΗΣ
' ΚΑΠΟ ΕιΔικο ' ' '
ΠΡ0ΓΡΑΜΜΑ
Η Δ|ΛΤΡ00|·|Σ
Ἡ /
Η ΕΜΠΑ©ΠἔἩ ΚΑΠ ΨΑΑ|Α|ΖΟΥΝ Α|'||ΣΤΕΥΤ0 ΑΛΑΛΟΥΜ
“  ΠΝΑΔΡ@ΜΠ @ι 000.000 ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ με τα ποσα αποδοχών
ο"ΜΕΡΛΣ _ Μπλόκο στην πληρωμή χρεώνον·τας που εμφανίζουν
Μπιτ πιτ Ξ'  ·
αναδρομικών σε ανύπαρκτες αποδοχές. τα ενημερωτικά
ΠΜ0Μ|ΗΕ
   _ επικουρικές και μερισματα ενώ θα επρεπε να σημειώματα για κυριες.
Μι  ι ν . Δημοσίου για οσους επιστρέψουν εως επικουρικες
βγαινουν στη συνταξη και 100 0 μηνιαίως και μερίσματα
Π ΣΕΛΙΔΕΣ 104 Ή
ΣΕΜΝΑ ΕΚΛ0|'ΩΝ ΠΠ ΜΑΞ|Ν0Υ, ΠΧ' ΑΜ ΕΠ|θΥΜ|Α ΑΜΑ ΑΜ... ΑΝΑΓΚΗ
ΣΕΑ'ΑΕΣ 4·5
τι ιιγπιιιιι
Ειιιπχιιι
τΗΣ“χΡγΣΗΣ“
/Ἡ`ΔΝΝΑΣ
:¦ παω
ΠΊ [Η ΜΗ
ι1!ι..ν'ιιὶΠιι ΟΨΗ Π
ΠΜΪΑ'Α'""
Σ""ΜΜ"[
~ισππ:μεπὡ"Μπ,
Π δ · Αν Ι - ' ή
Η κόντρα
με την Ευρώπη
ενώνει Πούτιν
- Ερντογάν
ι ι ειναι 204!
 Για Η .¦ οι 'ιι   ι | ΒΟΥΝΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑποκσΜιΔιι Η(0ΥΠ|Α|ΩΝ εεΛιΔΑι3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα