Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΑΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕτΜΤΑΚΩΡΊ ΣΑΙἈΝΤΗ, ΤΕΙ( ΤΕΡΝΑ Ο Ο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΖΗΤΟΥΝ ΕΑ5Τ ΤΕΑ£Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ · 13
ΤΛΝΕ|Λ · 4 ΑΚΤ0"Λ0ΪΑ · '4 ΝΗΛ - ΤΟΥΡ|(|Λ · 30
Πνιγονται στα χρέη ΣκλΠρός ανταγωνισμός Το εΠικίνδυνο φλερτ
και στα δανεικά αΠό τον. .. αέρα Ερντογάν με Πούτιν
·-·&ΕΠ4Ν ΥΣΕΙΣ Ι Ι
. ι α  “ Καλο ταξιδι,
.ἔτος Μο ο Αρ Φύλλου 960 · Ο έ Μ Αυγουστου 1016 · € Ι κω°Τ°.“
ΜΝΗΜΗ!” · Η
Ι`ζΞ,ι"¦ |Μ
Τι:¦Κὶ¦ι '
το ΕΠΕΝΔΥΤ|ΚΟ Ε|°|'ΑΛΕ|()Μ