Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Πάρκινγκ" για χρέηRecognized text:
ΟΙΚ0ΝθΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - Αθ ΦΥΑΑ0Υ 20319 - ΕΤΟΣ 69ο
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΣΥΝΑ"ΒΜ0Σ ΠΑ Τ" ΜΡ" ΜΑΜ"
Σεπτεμβριανή
σύγκρουση
και στο βάθος
ο... κόΦτης
›Αγωνία για το πρώτο
ραντεβού με τους δανειστές
›Τα 15 φοαπαιτοιΜα
που Με να υλοποιηθούν
›Κρας τεστ να αν κυβέρνηση το Ευωννοπ<τιωιουρ στις
29 Αυγούστου Μ ο - 9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 12 -14ΑΥΓ0ΥΠ0Υ 2016 - ΤΙΜΗ 3.5 €
ί|'|||||||'|'||||||||'|Η'||||||||||"||||||||||||||| 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΩ"'|·|ΡΙΑΣ ΓΙΑ νπει>χι>εαινιεπεΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υ Υ
«ΠαρκινγΚ» για Χρειι
Παγώνοι›ν για 10 Χρόνια «κοκκινα» δάνεια
και οφειλές σε εφορία, Ταμεία και Προμηθευτές
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΙΑ ΚΟΜΜΑ"
«Φουντώνουν»
τα σενάρια για
πρόωρες εκλογές
›Προεκλογικό
κλίμα δημιουργούν
δηλώσεις κυβερνη τικών στελεχών.
Δεν αποκλείεται
και ανασχηματισμός επ.1ο- τι
Μ Μ"
Ολη η αλήθεια
για τα ωσεί(
8τατίετίσε
›Φωτιό στο
πολιτικο σκηνικό
Με' η υπόθεση
Γεωργίου και οι κααγορες για «Φου
ακωμενσ» ελλειμ, μα ΕΑ. 12. 16
'ΑΠΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Διαπραγμάτευση
χωρις αλλους...
βαρουΦακισμούς
›«ο κ. Τσίπρας
δεν θα αντέξει το
εκρηκτικό κοινωνικό κοντειλ του
Φθινοπώρου». τονίζει ο βουλευτής
της ΝΔ Μ το
Ωρα της κρίσης για 170 μεγάλες επιχειρήσεις και 70.000 μικρομεσαίες
Δημιουργείται ηλεκτρονικός Φάκελος
με το σύνολο των οφειλών
Αν η επιχείρηση δεν καταστεί βιώσιμη.
τότε επιλέγεται «κούρεμα» 5Ο%-6Ο%
Οι μελέτες βιωσιμότητας και ρευστοποίησης θα κρίνουν το μέλλον
των υπερχρεωμένων εταιρειών
Ενισχύεται ο ρόλος του εξωδικαστικού συμβιβασμού
«Μάχη» με τον 88Μ και πιέσεις για
αγορά δανείων σε χαμηλές τιμές
ΕΛΑ-6
: Ο τη
_ Μ. Κατανομή
Μικρομεσαίες
Μ επαειρήσεις
Μικρές & ατομικές
ιπΜ επαειρήσεις
Μ Στεγαστικά
ΜΜΟ' Καταναλωτικά
Σε διΠλΠ μεγγεντι
161 Χιλιάδες 55άρΠδες
θαριθμόςτωναΜλιΜΜΜΜωΜ
1471741
ΙΜ ε
έΒΪΜ!_
<30 30 - 54 >55
.ΜΜΜ
'ΑΜσωνθΑΕΔ
·τωΜ2ωωΜΜωωΜΜΜμωΜ -ΜΜΜ_Μα›
ΜΜΜ(ΜΜΜΜωΜ
Περισσότεροι είναι. πλέον. οι
άνεργοι από τους μισθωτούςασφαλισμένους στο ΙΚΑ
Παρελθόν αποτελεί η προστασία
για εργαζόμενους άνω των 55
ετών που απολύονται τεμ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 'ΙΜΙΑ
Ενιαίος
κουμπαράς
με Περιουσία
16 δισ. ευρώ
›Συστήνεται ειδική επιτροπή που
θα καταγράψει έως 30/1/2017 την
κινητή και ακίνητη περιουσία των
ασΦαλιστικών Ταμείων Μ 7
ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΣῖΑῖ
Κίνδυνος
φτώχειας
για 3,8 εκατ.
Πολίτες
›Ραγδαία επιδείνωση παρουσιαζουν οι συνθήκες διαβίωσης και
ποιότητας ζωής στα χρόνια της
οικονομικής κρίσης Μ 47