Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
π... ΜΜΜ των Με Στοπ 'ΣΠΛΝ0ΥΣ
 ΜΜΜ" 
ΑΝ ΜΒΝΕ'
ΕΛΕΥΒΕΡΒΣ
Ενδ·αΦέρε· Πολύ
- ο στόπερ της Λάτσιο
« Εσπασε» την. . .
Μπορουμε"
Ι ' Ι
λεξη ο Σοββιδπ
Ο γ·ος του Ιβάν μΜησε ξεκάθα α
για την κατάκτηση του Πρωταθ ήματος
Η τεΝτΡΑ
ΜΜΜ τα·
"Π""|'Μ|Α
Αυξάνοντα· τα μεγάλα
πρωταθλήματα
ΖΕΣΜΙΝ0ΝΤ
οι.. μηχανες
στην Ρωσ'“
Απρόβλεπτες
οτ συνέΠαες ϊ  
._ αν υπήρξε! ἔἐΜ“ἑτΜ“ χ
¦ ΜΔ ΠΝΑ;
¦- """' αποκλεισμος ἔ%τεεοεΧτ
τὸ ξ .
φ ,  τἩ Η «ΓΔΜ» ΕΡ·:Ε
ΜΜΜ Μεσα ΜΜΜ
-  ο ' - 
,- , , , Η: «ΑΠΔ-Ματ » Μ. ., ' ΜΜ Ι Το' αποκαλυπτικό ἔεΠορτάζ που... έδειξε τον δρόμο ·=α· η 'Η  Ξ·
ΜΝ"
λ ... _<τ _ . . :μμ
` .γΜ -ν Μ .Υν“ωΜω_
: › μ - - .
"ε _ κ· ·..: ή ·
νων ω'~»~^λ-ν Μ
 τέταρτα στο σχέ8ω
' “ _`ἄἑΨ.
ἰυβ4;·5“ἙωΜ
συνδρομή της κι·