Πρωτοσέλιδο Παραπολιτικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αρ. Φύλλου 204 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2Οίὁ Απλή έκδοση - Τιμή €
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ  __  _  ,. - 
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΚΟΤ τ  
Το καλύτερο Περιοδικό για ποιού
σου κυκλοφόρησε Ποτε στην Ελλαδα!
ι Μι
κι - ι ~
'- παμπ . Ι
αν. _
.Α `
" ' - · ' .:π'“ ΜΜλἡ 
¦ .> · ·~ ὅ _ ~ ι ων'Μα 
χ Αμ - λ "`¦ι· Α 00 “
Μωί`“ ω -·  ; :*· Δ Σ ιμω ¦ Η -> κ
· “ .ο τι ι η
εἈφἱνιΔ
'ΧΡ θέ'
Β "λ Ο ξ κ.||·
Λ .. _`Β α Ή ι Η ι. ¦ Χ ·
Β έ· ἱιΓΤΤῷἶΔ ”'τ./ · ' τ
,ἔΌ
“το
.β · Ι μ ο 1" “Θ χ Η Ω ή) ι οι - 
 ιι /ν·;Θ . τ = '
να ΠΟΠ/έ' 
ΠΩΣ Η ΜΠΡΑ|'ΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ ΜΠΟΡΗ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ' ΣΕ ΚΑΛΠΕΣ
Ο Ο
ΜΜΜ  ΕιΙιιιυΠιυς
64 ημερών  για εκλογές
για τη δόση στο Μαξίμου
Γιατί είναι ορόστιμο τι 1611 Οκτωβρίου Στον αέρα οι Δικασμός σταν κυβέρντιστι και στο ετιιτελείο του Πρωθυσυζτιτιισεις για τα β' αξιολόγτισιι Ασύμβατσ με το Μντι- Πουργού για Πρόωρες το φθινόπωρο Ποιοι λένε «ναι»,
μονιο το Μεσοιτρόθεσμο, λένε οι θεσμοί Οι εξαγγελίες Ποιοι λένε «σκι» και γιατί Οι σχεδιασμοί στα κόμματα
στα ΔΕΘ και το μήνυμα στις Βρυξέλλες ΜΝΗΜΗ τας αντιιτολίτευστις και Πώς αντιδρούν στα Ν.Δ. ιιιιΛπικιιιι-5,ι
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΠΣΕ|Σ
Η συμφωνία
του Κυριάκου
 Ιερώνυμο
Δ|ΚΑ|ΩΣΗ ΤΩΝ «Π» ξ “ . . Ο 7 Ο Ν. ΜΑΗ): Με..
ο Λ. _ ΣΤΑ «Π»
| Ν Σ - Ί ΣΥΝΕΝιειειιιιωι
Ο Η δέσμευση της ρ
Περιουσίας του Γ γ 7 
Αλαφ0υζου και το ° | ί στην πρεσβεία
σκαμνί σου ερχεται . ¦
Ο Τα 63 εκατ. σου ι ' Τουρκίας
εεττμιιι-ι7 “ἐκ“ν“νβό^τ€ς·> “Η τ ` ΜΜΜ 
Ο Το τοΙμο αι·οεεο με
την “ Παναθηναϊκή
Συμμαχία υ Ο Πλήρωνε
δημοσιογράφους
και διαφημιστές
με “μαυρα»
εταιρια ιι ν ιι γ
ΠΕΠΗ Η
ο Το μυστικο ραντεβού
και το παραοκηνιό του Τα απωθημένα
ο Ο Μητσοτάκης θέλει τω σφιτικών
Φοβούνται · · ·
Δ τ κ »  τ ένα τυφλό ΗΜΜΜΜ
τη α εξια του υριου» για Ο Μαη ω ω¦ω, ω Μ «χτύπημα»
ΜΝΗΜΗ '

Τελευταία νέα από την εφημερίδα