Πρωτοσέλιδο Έθνος: Πρόστιμα - φωτιά στους καταπατητές του αιγιαλού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
αΑΡΑ:κ£νΗ _
Β ΔΧτ0Υ:τογ 2936 1€
ΑΡ.ΦΥΔΔὲΞ|9433 γ
ΑΠΟ ΛΑΘΡΑΝΑΣκΑΦΕΣ
εκΠΛΗΞειΣ γ “  Ι Ι
Το αρχαιολογικό θωΞωΞ θερμ" υΠ090ΧΠ
μ“σΤΠριΟ Των έ απ «χρυση» Αννα
Ξ ο ΟΟο
Γρεβενων »34-35 ῖ »π . <
 ·Γ
ΟΟ¦)__,ἔ:: _.
0000230 ·)
ι “Μάχα Ι ^·
·Θ Η·
έ ¦
ΜΠΑΡΑΖ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΕ|Ο ΠΑΓΟ
"ΝΗΜΑ-ΦΜΑ
αϊααε καναπαΤιπέ5 Του αιγιαλού
Καμία ανοΧἡ για αυθαίρετε8 καϊασκευέ8, επεκτάσει8, Προβλήτε8 και
Παρανομε8 καντίνε8, σκέΠαστρα, ιραΠεζοκαθίσμαϊα και ξαΠλὡστρεο ι2-ι3
ΜΝΗΜΗ! 'Μι||||'"·ἶ'ιΝ Ε!|Ἡ||'ι!||Μ|“|| ΜΝΗΜΗ":!'ιἱ|ι||¦|ιι||ΗΗ|ι|!.||ι||Ἡ|ι!Ν|Μ ιι ||~'Μ'Μ¦|!ἱΜΝΞ ιιιιι ΜΝΗΜΗ!!! Η Ιι37ι.ιΜὶι" Η κι ιιιιιιι·ιιιιιιι ι! Η 'ΜΝΗΜΗ Η Η ι"|'ΝΜΜι ||'ΝΕ¦¦||!ΗΗ|ΜἩ Η ΜΝΗΜΗ Ἡ Η ΜΜΜ" 'Ε Η ιιιιιιιιιιιιιιιιι ιι ΜΝΗΜΗ Η Η ΜΠΕ
ΔΗγοἩκΑ
ιἑ'ἑἔῖἑ3:ε ΑΜΜ
ξένα5 γλώσσα 
Μ' "ΜΙΜΗΣ
ΕκΤΑκΤΩΣ ΑΥΡ|Ο  
Με Το «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ κνΡιΑκΗΣ»
"ΜΜΜ
Τα κόμικ5
ι __. Που έγιναν
χ · |
Η γι Παγκοσμιο
¦ 9 Μι εο||οτ
|.οηο|γ
Ρ|ααετ
. Ενα8 ταξι·
διωΤικό5
- Ξ' ·' οδηγώ
  οοοκ Βοοκ
@992 Περιοδικο
.“ με
·   · ελλΠν!Κέ5 Με να ΑΡχΑῖκα ῖνπικο 3 ΜΠσρόζ ΠΡ00Φυνὡν
· , οιινΤαγέ5 Φο ΣΤΕ κατα Με δομι
  Οι... ΟλαμΠιακοί του ΟλύμΠου ιι:ι:ῖ::ια“:£