Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Έρχεται ο γενικός πόλεμος των προφητειών
Newspaper website Website
Recognized text:
μ  ί  πωπω
'”"£ἔΜΜΜΑ
4  ΜΔ Μ· 
 απο
 πιο ορο
ΕΛΕΥΘΕΡΗ   γ
ΜΜΜ" π" ΕΛΛΑΔΑ Με
τοπ ΜοΡοΜΕπΜππ ε
.·“:Ύ
"ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ¦ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΜΦΥΜΟΣ"! ΕΦΙΑΑΤΙΠΙ ΤΣΑΜΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ...
σπα' ο Μίκα
ΜΜΜ το" Ἡ
πωπω"   
Άγιος Κοσμός ο Αιτωλός: "Αν ο πόλεμος πιαστεί από κατω,
λίγο θα παθετε· αν πιαστ8ί από πανω, θα καταοΤραφείτε"...