Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι 8111118 1111111111.·..
Πέταῇο ”
Αρἑνε5,
ΜΜΜ,
”0,11 11ε15
έ, ϊ 4¦ 8·9. 1921. 464871
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α'Α ΑΠοκΑΜ1111κΗ εΝΗΜεΡΩΣΗ 12. 08. 2016 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 793
(3¦5€ ΜΕ ΠΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)
ΝΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α
 Ϊ Β 111111111κοπ
- - Ι Δεν μηΟρεοε νο
ὁ1κο1οῆογὴοε1 Ποσο
 Ζ , Ονω των 50 εκοι
_ “ . ευρώ γιο χρῇοε15 ~  _ __ ζ 0110 το 2000 εω5 1012
-