Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κόλπο ΕΝΦΙΑ με συντελεστές παλαιότητας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δ < 3 γ γῇ Ϊ `__ ζ η `
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  - γ ..  ο κ 
| ή) ωρα , Ι, ΞΕκιΝΑΗΠΡ ΜιΕΡ η(
γ- γ Γ Γ` “έ  έ . ΣΕΝΤΡΑΣΕΓΜΛ|Λ,Π0ΡΤΠΓΜ|ΛΜ
Ε ` .ε < Ε “Μ ω `
το αν χ · · |!!ν [Αν ΜΙ 
ν “ 
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.957 - Τιμη 1,30 έ - ΝΝνν.ε|εΠΗ"ο8τγρο5.¦·
Μ “ · · Δ Λο · · Δ 0ΝΕ|ΡΕΥ0Μ0ΥΝ
Δ ° ^ Το ΜΕΤΑΛΛ|0
Λ ΑΠοΜικΡοΠΜΔι
Η | ' ··' Ο ·
' . . | ' ' |
' '| · ' Ι ··· ""' ·
Δ | ' ' '
_ ο . · · ····· ο Β· ο · · ·
^' ^^ · ···· ·
· · ·· ο ο
ζω" την ἶ=
στην Νέα· μου
ένα ΜΜΜ
_ τον να· έδωσε
Κ η γιαγιά μου ,2 ›·
Ν @5Μκ /
 Βουτ·ές στα θοΠα νερά
του Σκαραμαγκά
ΕΚΘΕΣΗ
4η θΕΣ|·|
ΜΜΜ" επιτυχία
Στην αρχαία Μεσσήνη Υ[°^=::::;2::
«καῆΠόζουν» αῆογα στο δ·ηῆό σκιφ
σύγχρονης τέχνης
› :25 θ" θε" ΣΕΜΕΕ
για τους ανδρες
στην τετρακωηο
1;;; Η Εἰ;;; | Μ|Α |·|Λ|Α|(|·| κΑτΑ|ΠΔΑ |'|ΑΡΑΛ|Γ0 ΝΑ ΦΕΡΕ' ηνΡΗΝ|κο ΠΟΛΕΜΟ το |96? η ΣΕΛ|ΔΑ 19 ῦ""φ°ὡ' ΜΝ"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα