Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
σκλαδι.%ή
ΚΩΔ|κΟΣ:6ί97 ΗΜΕΡΗΣ|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ -  Η Χω··“Ν“Ε“<
ί Ρ · 12850 ΠΕΠΗ  6976 ί|ΞΒ|5
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20] 6| ΕΤΟΣ ί6ο | ΦΥΛΛΟ 3.783 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ·Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΠΟΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΝ'ΚΑΣ
Τα αισιόδοξα... σεναρια που οι σε Τοπικό επίπεδο κραΤούνΤες μας Τα'ίζουν χρόνια Τώρα και Τα
οποία αφορούν σΤην αναβαθμιση Του ΚραΤικού Αερολιμενος Ναξου ίεπεκΤαση-επιμήκυνση
. διαδρόμου προσγειώσεων και απογειώσεων)¦ καΤερρευσαν ανήμερα Της ΤελεΤής Των
Οι Προτασεις της εγκαινίων Του νεου αεροδρομίου Της Πόρου. Τα απανωΤα εμπερισΤαΤωμενα δημοσιεύμαΤα Της
περιφερειακής αρχής «Κ» ίδηλώσεις Ε. Βασιλακη Της Αεαεαιι¦ κ. ΑινΤζερακου διοικηΤού Της Υπηρεσίας Πολιτικής
δ δ . Αεροπορίας και Χρ. ΣπίρΤζη¦ υπουργού Υποδομών¦ Συγκοινωνιών & ΑικΤύων¦ πουθενα
για τα υ στο φωσ δεν... αποδεικνύουν όΤι όλα όσα οι Του Δήμου Ναξου & Μικρών κυκλαδων διαΤείνονΤαι¦
και Τα ήνιιδρα νησιά| ανΤαποκρίνονΤαι σΤην πραγμαΤικόΤηΤα. οι περί <<ώριμου έργου» δηλώσεις Των ιθυνόνΤων /
αρμοδίων¦ από Την σΤιγμή καΤα Την οποία Το ΤερασΤιας σημασίας κεφαλαιο που ακούει σΤο
όνομα «Απαλλοτριώσεις» παραμενει ανοικΤό¦ είναι ίουσιασΤικα) ανυπόσΤαΤες. Τι' αυΤό...
ενσωματώθηκαν
στην κυβερνητική
πολιτική Μ
Γιατί οι μισθώσεις
καταλυμότων μέσω
ίιιτειιιετ μπήκαν
στο «κυνήγι» των
εσόδων Μ
Αν η Δημοτική Αρχή αδιαφορεί
για την καθαριότητα στις
...ραι.Μ..φ.ρ.ω Αν ΜΜΜ αιιΜοιιιΣΜτιιο ατι=οΔι=οΜιο
επιπόλαιος| θα νοιαστει γγ ας οΤαμαΤ”ήώυμεΤα παραμύθια και ΑΣ<<ΤΡΕΞ0ΥΜΕ>>Τ|ΣΑΠΑλλ0ΤΡ|ΩΣΕ|Σ...
αυτές; Μι δηλαδή; Με τπτ ΕΛΜΕ: 8 . 9 Η Μ.0.Μ.Α. ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑ| ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ Δ|ΑΑΡ0Μ0Υ...
Τώρα είναι που πρέπει να αποκατασΤήσου με τις
οφθαλμοφανείς «σΤρεβλώσεις» που εμφανίζουν όλες. μα
όλες. οι σχολικές μοναδες πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιας
εκπαιδεύσεως σε Ναξο και Μικρές κυκλαδες.
οι εργασίες αποκαΤαο·ι·αοεως που εκΤεΑούνΤαι
απο Ενιαίο Λύκειο Της Χώρας¦ ας αποΤεΑέσουν
Την απαρχή αυΤής Της (συνολικής) προσπάθειας!
Αγαπητοί αναγνώστες της "Κυκλαδικής". Η στιγμή "Μ" ΜΜΜ*
των καλοκαιρινών διακοπών μας έφτασε. Η ΕΜΒΠἩΣΜΒΝΒΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
εφημερίδα μας θα δ'°κόψε' Τη" κ"κ^°φ°Ρί° ΤαααροιιιίαοΤιιιή οργανωση δεΕιώοεων
της από “ιο Αυγούστου έως “ιο Αυγούστου. “Μα Μ” ”8 ”Μια "8 0””έ8
Χρειαζόμαστε λίγες ανασες ξεκούρασης. Θα είμαστε Ι Ι Ι
κανονικα κοντα σας στις 22 Αυγούστου 2048. "αν" "ΤΜ" Τ"""εζ"· "ΡΑ "ΕΑ"
ΤΗΛ:2285027530-6956ί00736 νννννν.ννσαα|ππακο=.ν
ΑινΑκοιιναΣι-ι β» ) ίίΟΡΡΞΖι
. > Ϊ 'Ι ε
Χώρο Νσξ0υ¦ Τηλ. 2285027530
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 2285Ο.2468Ί¦ ΡΑΧ: 22850235] Τ¦ ΜΝ: 69743] Τ.26Ο Θ-πι8ί|:ίΜο@κγκ|8αίκί.9ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα