Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3331O • ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Υπεγράφη Προγραµµατική Σύµβαση ύψους 50.000 ευρώ µεταξύ της Περιφέρειας και
του ∆ήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης για την αναβάθµιση πέντε παιδικών χαρών.

Ψήφισµα εναντίον
των διατλαντικών
συµφωνιών
TTIP CETA TISA

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Συµµετοχή του ∆ήµου Βριλησσίων στο ευρωπα κό
δίκτυο ελεύθερων ζωνών

ΣΕΛ. 11

Τέσσερα νέα
υπαίθρια
γυµναστήρια
Εγκατέστησε ο ∆ήµος
Αλίµου.

ΣΕΛ. 3

Ξανά χωρίς
ρεύµα το Πάρκο
Τρίτση
Ανακοίνωση του ∆ήµου
Πετρούπολης.

ΣΕΛ. 13

Νέα διάκριση
για τον ΣΟΝΦ
Εξαιρετικός ο Θοδωρής
Καλογριδάκης στο
∆ιεθνές Τουρνουά
της Παλαιοχώρας.

Π

ρογραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο το έργο «Απαιτούµενες εργασίες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών του ∆ήµου Ελληνικού - Αργυρούπολης», προ πολογισµού 75.000 ευρώ
µε ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου, και ο ∆ήµαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος.
Το έργο χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από
ίδιους πόρους της Περιφέρειας, και έχει ως

στόχο την λειτουργική αποκατάσταση και
την αναβάθµιση πέντε υφιστάµενων παιδικών χαρών του ∆ήµου, ώστε να διασφαλιστεί εν συνεχεία και η πιστοποίησή τους.
Ειδικότερα, θα πραγµατοποιηθούν εργασίες
αποξήλωσης, προµήθειας και τοποθέτησης
παιδικών οργάνων και των αντίστοιχων δαπέδων ασφαλείας τους.
Οι υφιστάµενες παιδικές χαρές που θα
πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης είναι οι εξής:

Παρεµβάσεις
αντιπληµµυρικής προστασίας

• Παιδική χαρά επί των οδών Αµαζόνων και
Εθνάρχου Μακαρίου, στην ∆.Κ. Ελληνικού.
• Παιδική χαρά επί της οδού Ελευθερίου
Βενιζέλου, στην ∆.Κ. Ελληνικού.
• Παιδική χαρά επί της πλατείας Σµύρνης,
στην ∆.Κ. Ελληνικού.
• Παιδική χαρά επί της οδού 3ης Σεπτεµβρίου και Εθνάρχου Μακαρίου, στην ∆.Κ Αργυρούπολης.
• Παιδική χαρά επί της πλατείας 208 Άνω,
στην ∆.Κ. Αργυρούπολης.

ΣΕΛ. 9

«Αψυχολόγητη
ενέργεια
η ∆ήλωση
Ανεξαρτητοποίησης»

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛ. 3
Την εκτέλεση του έργου µε αντικείµενο την επέκταση δικτύου οµβρίων σε τµήµατα των οδών Κ. Παλαµά και Καραολή στο Καµατερό, δροµολόγησαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου, και ο ∆ήµαρχος Αγίων Αναργύρων - Καµατερού, Νίκος Σαράντης, µε την υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης.

Τον αιφνιδιασµό τους για την απόφαση της κας Γιώτας Προυντζοπούλου να ανεξαρτητοποιηθεί και να
παραιτηθεί από Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αλίµου εκφράζουν σε ανακοίνωσή τους ο δήµαρχος, κ. Ανδρέας Κονδύλης και οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας.

ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα