Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μεγάλο κόλπο με τα "πειραγμένα" POS
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
9 αυγουστου 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10430

1€

www.ethnos.gr

ΠΑΟΥΛΟ ΜΠΕΝΤΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Τέταρτος Πορτογάλος
προπονητής
στον Ολυμπιακό »15

Ελπίδες σε ιστιοπλοΐα,
πόλο και κωπηλασία »

23-26

Πολυπλόκαμο κύκλωμα διακίνησης μαύρου χρήματος
μέσω ηλεκτρονικων συναλλαγων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Λιγότερο ΕΚΑΣ
για να μη
μειωθούν
οι δικαιούχοι
»7

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

ΜΕΓΑΛΟ
ΚΟΛΠΟ
με τα πειραγμένα POS
«

»

Στέλνουν τις εισπράξεις κατευθείαν στο εξωτερικό για να μην πληρώνουν
ΦΠΑ - φόρο εισοδήματος και παρακάμπτουν τα capital controls. Μόνο από
μία εταιρεία διατέθηκαν 1.195 τερματικά σε 971 επιχειρήσεις σε όλη
την Ελλάδα. Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές »4-5

Διαγωνισμός για 600 νέους
οπλίτες με τριετή σύμβαση

»13-14, 27-28

Το νέο
πρόγραμμα
των ολοήμερων
νηπιαγωγείων

»33

Διαγωνισμός για 600 νέ
ους
οπλίτες με τριετή σύμβασ
η

Στα τέλη Αυγούστου ή
στις
αρχές Σεπτεμβρίου θα
εκδοθεί η προκήρυξη από
το
υπουργείο Εθνικής Αμυνας
.
Ολοκληρώνεται άμεσα
ο καθορισμός των ειδικοτή
των

 από 15 άτομα
στο σώμα Μηχανικών
και
στις Διαβιβάσεις, αντίστοιχα.
Oλοι οι ΟΒΑ θα προσληφθο
ύν σε μάχιμα
καθήκοντα («ειδικότητ
ες μαχητή») σε μονάδες του Δ’ Σώματος Στρατού
στον Εβρο,
της ΑΣΔΕΝ στα νησιά Αιγαίου
και της 1ης
ΜΠ στη Μακεδονία. Δυνατότητα
ανακατάταξης δίνεται μόνο σε
οπλίτες που υπηρετούν αμέσως μετά και
σε συνέχεια της
εκπλήρωσης της θητείας
τους, ενώ οι
δροι εξαιρούνται του διαγωνισμο έφεύ.

νησιά του Αιγαίου και στη

Μακεδονία

Εν αναμονή έγκρισης

στον εβρο,

730 προσλήψεισ εφορι
ακών και πτυχιουχών

Την πρόσληψη 730 ελεγκτών
εφοριακών και πτυχιούχων
Πληροφορικής δρομολογεί
άμεσα η
Γ.Γ. Δημοσίων εσόδων
για την
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγή
ς.
Η υπηρεσία αναμένει την
έγκριση
του αιτήματος που έχει
ήδη καταθέσει στο υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης για την
κάλυψη
των θέσεων ύστερα από
γραπτό
διαγωνισμό μέσω ΑσεΠ.
στόχος
της Γ.Γ. είναι η ενίσχυση
του ελε-

Ο ανίερος
κλεφτοπόλεμος
των αντιεξουσιαστών

»12, 29

σ

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤωΝ θεσεω
Ν ΑΝΑ σωΜΑ ΑσΦΑΛεΙΑσ

Π

6 ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 9 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Το «αντάρτικο»
του κρασιού

e π a γ γ ε λ μ ατ ικ ε

ευκ αιριεσ

• ΤΡΙΤΗ 9
αΥγΟΥΣΤΟΥ 2016

ροκήρυξη για την πρόσληψη
600
μάχιμων Οπλιτών Βραχείας
Ανακατάταξης (ΟΒΑ) αναμένεται
να
εκδοθεί στα τέλη Αυγούστου
ή στις αρχές
Σεπτεμβρίου από το υπουργείο
Εθνικής
Αμυνας. Η προκήρυξη
αφορά προσωπικό με συμβάσεις διάρκειας
τριών ετών.
Εντάσσεται, δε, στην πρόσφατη
απόφαση
του αρμόδιου υπουργού,
Πάνου Καμμένου, να ενισχύσει -παρά
τη δύσκολη οικονομική συγκυρία- μέσα
στο 2016 τις
Ενοπλες Δυνάμεις με
την ανακατάταξη
1.000 ήδη υπηρετούντων
για βραχεία περίοδο χρόνου. Αναλυτικότ
ερα, η απόφαση προβλέπει την κάλυψη
600 θέσεων
στον Στρατό Ξηράς, 200
στο Ναυτικό και
200 στην Πολεμική Αεροπορία
. Η πρώτη
προκήρυξη που αφορά
τον Στρατό Ξηράς
προβλέπει την πρόσληψη
:
 300 ατόμων
στις Ειδικές Δυνάμεις
 160 ατόμων
στο Πεζικό
 50 ατόμων
στο σώμα Τεθωρακισ
μένων
Oι οπλίτες θα προσληφθ
 60 ατόμων
στο Πυροβολικό, και
ούν σε μάχιμα καθήκοντα
σε μονάδες
στα

»11

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ

AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 969

γκτικού μηχανισμού, προκειμένου
από το 2017 να μπορούν
να λειτουργήσουν περισσότερα
συνεργεία. Τις θέσεις των
εφοριακών, οι οποίες εκτιμάται
ότι θα
είναι οι περισσότερες, θα
καταλάβουν πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και, συγκεκριμένα
,
νομικών και οικονομικών
σχολών
και τμημάτων με ή χωρίς
εργασιακή εμπειρία. Οπως και σε
προηγούμενους διαγωνισμούς
, οι

Σύμφωνα με στελέχη
του ΓΕΣ, η προκήρυξη βρίσκεται υπό επιτελική
επεξεργασία των ειδικοτήτων, προκειμένο
υ να καλυφθούν άμεσα τα κενά.
Ωστόσο, δεν
έχει διευκρινιστεί εάν
δυνατότητα ανακατάταξης θα δοθεί και
σε εφέδρους αμέσως μετά την εκπλήρωση
της θητείας
τους. Εξάλλου, το σχέδιο
της προκήρυξης
θα πρέπει να εγκριθεί
τόσο από τον νομικό όσο και από τον
οικονομικό σύμβουλο της υπηρεσίας,
ώστε να προληφθούν τυχόν ασάφειες.
Σύμφωνα με το υπάρχον
νομοθετικό πλαίσιο, οι οπλίτες και οι έφεδροι
που επανακατατάσσονται ασφαλίζον
ται στο ΙΚΑΕΤΑΜ, έχουν τα ίδια
δικαιώματα από
πλευράς υγειονομικής
περίθαλψης, όπως
και οι μόνιμοι στρατιωτικο
ί, και τοποθετούνται σε Μονάδες των
Ενόπλων Δυνάμεων που εκπληρώνο
υν διεθνείς υποχρεώσεις.

πλήροφορικήσ

υποψήφιοι θα πρέπει να
διαθέτουν, επίσης, διδακτορικό
δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, καθώς και
εμπειρία
στο Φορολογικό Δίκαιο,
στην
Πολιτική Δικονομία, στο
Αστικό
Δικονομικό Δίκαιο, στην
ελεγκτική ή στη Λογιστική και
Χρηματοοικονομική. επιπλέον,
ζητούνται γνώση χειρισμού
Η/Υ
στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας
κειμένων, (β) υπολογιστικώ
ν

φύλλων και (γ) υπηρεσιών
Διαδικτύου και πολύ καλή γνώση
της
αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής
γλώσσας. εξάλλου, θα πρέπει
να
διαθέτουν και μεταπτυχιακό
τίτλο
ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας
στα αντικείμενα: Φορολογικό
Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία,
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, ελεγκτική,
Λογιστική ή Χρηματοοικο
νομική
και διετή εμπειρία στα παραπάνω
αντικείμενα.