Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ|ΩΣ|·| ΣΕ ΔιλΝνκπΞΡΕνΣειΣ
«Πληγωμένοι»
τα κάμπινγκ σε
Χαλκιδική και Πιερία 
κνΡιλκι-ι ?-θ-2ΜΟ | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8807 | ΕΤΟΣ 23° νννννν.ίγρσεί|ιεε.ςτ
ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ «ΠΡΩΤΑΓΩΝ|ΣΓΗΣΕ|· ΣΕ ΒΡΕ'ΓΑΝ|Κ|·| ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η Τόνια Σωτη ροπσιίλσιι
διαφημίζει τη Χαλκιδική
Βρίσκεται στη Χαλκιδική και για αναζήτηση τοποθεσιών για Βρετανική παραγωγή.
ΣΕΔ 4
|·| ΕΘΝ|Κ|·|Σ ΑΝ'Γ|ΣΓΑΣΕΩΣ ΜΕΡΑΣ' |·|Δ|·| 'ΓΡ|Α ΜΕΓΑΛΑ κιΝΞικΑ κΑτΑΣι·ι-ιΜΑτΑ
Μία νέα.. ασεπ" «χήζσιαι» στα αναισλικα ης θεσσαλονίκης
Η (ΣΜιιείοννπ «μετακομίζει» στην ανατολική Θεσσαλονίκη; Μεσα σε μικρό χρονικό διάστημα η Εθνικής Αντιστάσε
ως, ακριβώς πριν γίνει Βασιλίσσης Όλγας, μετράει ήδη τρία μεγάλα κινεζικά καταστήματα. ΣΕΛ 7
«ΣΥΝ» ΑΠΟ 'ΓΟΥΡ|ΣΓΕΣ
Οι εκπτώσεις
δεν «σένωσαν»
Υποτονική είναι η κίνηση στα
εμπορικά καταστήματα όλης
της Θεσσαλονίκης9 παρόλο
που διανύουμε περίοδο εκπτώσεων, σύμφωνα με τους
εμπόρους. 'Ενα «συν» στον
τζίρο προσφέρουν πάντως οι
τουρίστες που βρίσκονται
στην πόλη. ΣΕΛ 7
ΜΕΓΑΛΗ ΕΓ||'ΓΥΧ|Α Γ|Α ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΡ. ΣΓΕΦΑΝΟ|'|ΟΥΑΟ
Νέα γενιά βιοκαυσίμων
με ελΜνικὁ «αρωμα»
Νέα τεχνική χωρίς υπερβολική χρήση αντιβιοτικῶν
Νέα τεχνική παραγωγής βιοκαυσίμων -πιο φτηνή, πιο οικολογική και με ελληνικό
«άρωμα»- με τη βοήθεια μικροοργανισμών, η οποία καθιστά περιττή την μαζική
προσθήκη αντιβιοτικών για
να αποφευχθεί η μόλυνση
των βακτηρίων, ανέπτυζαν
αμερικανοί επιστήμονες - μεταζύ των οποίων ο διακεκριμένος καθηγητής του Τμήμα
τος Χημικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου ΜΙΤ και
πρόεδρος του Αμερικανικού
Ινστιτούτου Χημικών Μηχανικών, Γρηγόρης Στεφανόπουλος. ΣΕΛ 8-9
|'|ΕΣΜΕΝ|·| |·| ΧΑΛΚ|Δ|Κ|·|
οι προορισμοί
για τον φετινό
15Αίιγσιιστο
Για ποιους προορισμούς δείχνουν προτίμηση για τον Δεκαπενταύγουστο -που
φέτος πέφτει Δευτέρα και σχηματίζει
τριήμερο- οι Έλληνες; Δείτε τους προορισμούς τους οποίους οι Έλληνες φαίνεται να προτιμούν να περάσουν το φετινό τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.
ΣΕΛ ό
Α|'|Ο '|'|·|Ν Γ||(Μ
Με νέες θέσεις
παραγωγών σε
Η λαϊκές αγορές
Στην απόδοση 116 κενών θέσεων σε
λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης. σε επαγγελματίες και παραγωγούς που έχουν μεν
νόμιμες άδειες, αλλά δεν είχαν έως τώρα κατοχυρωμένες θέσεις, προχωρά η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
ΣΕΛ 3
 φαι
ΜΕΓΑ 'ΓΗ «ΧΑΑΑΡΩΣ|·|»
29 αιιανιήσεις
για όπ ισχύει στα
σερ|ιε| σοιπιο|ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα