Πρωτοσέλιδο Real News: Λίστα - "φωτιά" από την τρόικα!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ζ.|νΠἔΚ'! 
3 ;._
Μ.ωα|.9τ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ο) Αρ.ονΜον4ο3
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
«ΚΙΤΡΙΝΗ ΜΑ» ΑΠΟ Τοπ Μ Μ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Μ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ωω ΜΜθΜ
4 α  3 ά |
“ωρα - 4, Λιστα-«φωτια»
Ο α '
Μουν “ απο ταν φαω
στο τρω5»
Π εΙπε ο ΜΜΜ ΚοραΜνΜ3 ο _ · . ΜΜΥ" “Η
· μετά στν ωρ“ΜμΜ γη 
κακούργημα τον Αν6ρέα _ »ι  
Γεωργἰοο για το «φουσκωμ£νο» _-Ζ ¦ 7· ·
Μωβ του 2009 ' _” > ' ΜΒ" Μ Μαίου
έ ΜΜΜ κα ένα8τ
σε αυτό ων τον ΔΕΚΟ
'ΜΜωνωΜ'
, Νταν' ωΙ7%αΒΔΕΗ
ο · _ η ΜΜωοωτ@οΜΜΕ
ο η - “ ·ΠΒ"σοΜοΜΜ
Σκ^ΗΡ0 ΜΗΝΥΜΑ · · ·' τ τ  σφαΜΜν.ΜοΜὡν.κΜ
' ΑΕΙκαγαωντωΕΣΥ
«ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΠΑ `ἐ " ·ΜΜωΜα
χΡτοτ ΚΜ πΜΞοΜτΜωΧ 
κ “θα ήταν ντροπή ~· “Β = Θ Η” Ξ
/ για μένα να
Χταππσω τον Ακη»
ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΣτεοΛΜκοΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Η»
γκι το αιτιοῶιο με τον πρώην οπωργὸ
στη νιΡ πτέρυγα των φοῆοκὡν ΚορωΜὐ
0080' "Μ ΝΕΟ ΚΥΜ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
- ωραια:
@στα
, Ο' ΠΑΦ'(ΕΣ, 
Ο' ΧΑΡΤΕΣ ΚΔ' ο · ἔἙἶ“:ἴ£Ξ 2 Τώρα οι 6ιακινπτὲ5
 Σ(|ο·δΠ Σωστα κα|.··
ΟΡΑΝΤΕΒοΥ _ εκπτωοε·5!