Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Επτά φάκελοι - "φωτιά" στο ΣΔΟΕRecognized text:
ΝΕΟΙ ΠΑ ΕΕΣ "ΕΡΙΚΟΕΣ
Δύο «κόΦτες»
απειλούν
τις συντάξεις
από το 2017
›Η εξέλιξη της συνταξιοδστικής δαπάνης και
ο στόχος για τα πλεοναοματα θα κρίνουν την
τύχη των μελλοντικών
συντάξεων ΣΕΑ. 5
ΟΙΚ0ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΒ ΦΥΜ0Υ 20315 - ΕΤ0Σ 690  Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 6-7ΑΥΓ0ΥΣΤ0Υ 2016 - ΤΙΜΗ 3.5 θ
'|'||||||||ΙΙ||||||||||"Ι||||||||||||||||||||'|||||| 
“ΙΜΜΜ¦ Α"ΟΚΑΑΥΨ|·|= ΠΟΙΟΙ ΟΑ ΕΑΕ|'ΧθΟΥΝ Α"Ο 'ΤΟΥΣ «ΡΑΜΠΟ»
Φθινοπωρινή
αντεπίθεση Ειπα φακελοι
από Αλ. Τσίπρα
 «φωτια» στο ΣΔΟΕ
σης και το συνέδριο
του ΣΥΡΙΖΑ θα κρι
νω! Ἐκ Πολιτικές α Στο στόχαστρο οι παράνομες επι· _ Ἡ Μ το ΣΑΟΕ
εΜ'ς ΜΝ δοτήοεις από κοινοτικό κονδύλια
Η ΜΠΩΛ" α Εκτεταμένες έρευνες για ξέπλυ- ΜΚ”
Ι Ι μα «μαύρου» χρήματος ΜηΜ
«Ψηφισαν» νεο , , ΜΜΜ
. α Εντοπιστηκαν υποθέσεις διαΦθο- ΜαωπΜ
"ρογραμμαΙ ρας δημοσίων υπαλλήλων "ω:"“"”“
25 Χ|λ. "0λ'τες Μ Ελεγχοι σε ξενοδοχειακές επιχει- 
ε. Μωβ) Μα ρήσεις και αθλητικα σωματεία ἩΜ"
ζει τις αΜΜ°ε'ς Μ «Ξεσκονίζονται» βιβλία και οικο- ΙΙ$Ϊἔ“ὅΜ
που δόθηκαν σε
2ο ΜΜΟ' ενώ νομικα στοιχεια εταιρειών ΙΒΑ. 3
μιλά ο αντιπρόεδρος
της ΝΔ κ Χατζη
δακης ελα-ια
Μ 0ι10ΜτΜΜΜιΜ ΚερδοσκοΠἰα
σε , Μακ-Μ '
σωματα ΜΜΜ ΜΜΜ με ΙΝ ΪΙμες
στα καύσιμα
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ τι αμόλυβδα Πωλει
ΟΑΚΑΣ||Σ ΚΑΜΠΑΣ
«Ψαλίδι»
έως 38% στις
  ται έως 25 λεπτα το λίτρο,
ακριβότερα από τα μέσα αμα.
υ Η Ελλαδα τέταρτα ακριβότερα
κώδωνα του κινδύ- .Ξ .σ ε .ε .Ξ ε .Ξ Ξ ε Χώρο σΠΝ ΕυρὡΠΠ. ρ
νου για το έλλειμμα ἔ Ξ Ξ έ Ξ :έ ἔ Ξ “έ Ξ ΑΠΟΚΑΔΥΠΤΙΚΑ στοιχεια για
540 εκατ. Μειώσεις ο ξ Ξ Ν Δ τις τιμες των καυσίμων σε
στις επικουρικές = τουριστικές Περιοχές Μ ο
για 200 χιλ. Σεπ. ο
ΣΑ "ΡΟΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α"Ο ΣΚ" ΕΚΚΑΟΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΟ Α"ΑΚῖ'|ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΟ" ΚΩΔΙΚΑ ΑΕΟΚΤΟΑΟ|'ΙΑΣ
Ο λογαριασμό5 ΕΝΦ|Α Τα 5Ο5 τπ5 ρύθμιαπ5
για επτα εκατ. ιδιακτήτε5 των «κόκκινων» δανείων
Μεγαλες επιβαρύνσεις για °Μ·Μ Τι πρέπει να κανουν δανειολή- ΜΜΜ"
270.000 Φορολογούμενους _
_ “Μ . . πτες και επιχειρήσεις. Πώς 0.4 ΜΜΜωῳΜ
και μικρότερες για 1.5 εκατ. ῦ  ω"Μ¦ Ε'  θα ρυθμίσουν τα χρέη τους σε εε
Το 35% των Φυσικών προσώ- ' ΜΜΜ ειΜΜΜ-ΙοΜ - “ προς τις τράπεζες. ώστε να σρ - πων θα πληρώσει ακριβώς ΜΑΜ Ι°'ωΨ γλιτώσουν την περιουσία _ Ξ ἔ
το ίδιο ποσό με πέρσι Μα πωσ “Μ Ο τους παο-7 ἔ ἑ ἑἔ ἑ ἔ ἔ ἔ