Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' Ι Ι π _
-ωω_ψ έ <
κΑΔοιῳιΡιΝΗ Νε
ΥΠΕΡιιΡοΣΦοΗ~ Μ οι: __ 
8"ΡθΓἐ9Ρλλἶικ6 ἶ ” “ 
 ΕΞ ΒἩῦ έ
 Για τν παραλια, το κατιτιιννκ, το ατσκἱνητο .
ἑ Μᾶ °' Δ Ρ” Δ Μ ο τῇ· Δ
· Σε πρακτικα σιτημαγκσι δυο Χρωματανι να ετιιλεξετε)
. _..
Η? κκκκ _π
6ΑΥ|ΌΥΣΙ0Υ
Καθημερινή
Εφημερίδα
Δρ.Φ0Μου
ι επι ΜΜΕ' ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΛΡικΗΣ
ΣΕ ΕΧθΡ0ΥΣ Μ' Φ|ΜΥΣ
ΚαλὐΠτε1 εξ ολοκλήρου και αμεσα την οΠὡλε1ο των εσόδων του
ΕἘ1οὅὶοΠ8 ΕοοΒι1ο ·“Η ομαδα θα ενισκσθεἱ για να κατακτήσει
” ““ςῖσσς στὁΧους της”, η δέσμευση της ΠΑΕ · ΦΟΥΔΑΡΕΙ
κα Μ 'Μετα'
κα στο εξωτερικό
Στο Ρεντη από χθες ο Ιμαανἀσα δ
ο Ολυμπος
τα μετανΡαφες σε τρεις μερες · Φήμες για ΒαλμΠοιιενα,
ἶἶἔ τ. ή. δΈ· ΦΕ" Η ΜΒΝΕ ν  ο
 “ Μ  ει ο Φ|αΦΜ ΠΜ Δι γ   - ο ο _ ο α σε ο ¦ ι ο γ,
ΜΜΜ: ΌΧΙ ' ¦ | ¦ ' | Ι; Η ΜΠΟΜΠ', #5Ξ#ΞΧ ΟΠΡαΥμαακὁς 
' Μιλάει και με κοινοτικ6 Ε υ ΠΟ ΡΑ0λυμπιακ6ς περναει .ΒἰΜἙ Λ ζ Ί ί
ατα με" ο Ολυμπιακός ΜΜΜ τους ΠοΡτοΥὰλους ' ·!` `” ` Ϊ 'Ρ ' Ϊ7 :