Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'55Ν 22414584
Π· 7 ”:·'Ο~--7ω“ Ρ· Δ η
/ -Γ.Υ:¦,·ἶ:;-·:[γ·νΤ> _··
έ_¦ Η _- _7 . - `
· · Ι `-'Ι Τ'
>7γ_μ€ε
ΜΑΜ 7 Ο
1 9/ 7`Τ“/|
_.______.___ σ
Η Μ ΜΝ Β. Μ ΜΤΒ Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 81€ Μ. ΟΥΜΥ= 118 Μα
ΤΟ ΣΧΕΔ|Ο ΤΟΥ ΒΑΑΝΤΑΝ |Β|ΤΣ ΠΑ Μ|Α ΕΠ·ΟΕΤ·κΝ ΟΜΑΔΑ, ΜΕ · πε.
ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟ ΚΑΤΟΧΝΣ ΝΑ' 4-2-3-1, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΝΑ' ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ' '
ΤΑ ΠΟΥ ΕΒΤΑΑΕ ΑΠΟ
ΤΑ ΜΑΤΣ Με ΤΟΝ 
'Ι ῖ κ Υ: ΦΟΡ ΠΟΥ ΟΑ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 7 < . Υ, 4 'Ο  «ΝΟΥΜΠΟΣΕΤ»
ΤΟΥ πΑΟκ ; ¦ Α ¦ Ο'  Ο Ο __ _ _' 7` .- "  _ 
Η @333 £ῦΒῶἶΠ
χ ό Μ ` _ 7 γ Ε
ΤΟ ΠΡΟΦ|Α ἩΝΕ Ο Τ Ο · Ο Ξ·
ΔΗΛΩΣΗΣ - ·- Μ
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓ|ΑΝΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΑ .- ! Ε Ο Π ί .
ΣΧΟΛ|Α . › _ Ο Ϊ ρ Τ . ,- -.
ΜμΕ ΠΡΕΠΕ· ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΟΜ·ΑΟ¦ΐ-7ΜΜ ὴ _
_. | Ο . Ο 
Η οΥΕΦΑ ΑΠΟΟΕΩΝΕ| ΤΟΝ «Δ·κΕΦΑΛΟ» ΠΑ ΤΠ: ΕΠΤΑ ΣΕΡ| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΠΑΕ· ΟΦ ΤΟΥ ΠΟΥΡοΠΑ Λ|Γκ
Μωιο.ι1 _ ΕΠ|ΒΕΒΑ|ΩΣΝ
Ο ΤΗΣ «Μ» ΠΑ
ΤΟΝ 22 ΧΡΟΝΟ
Ο· ΜΕΣοΕΠ|ΟΕΤ·κΟ
Ο Ρ ?Η · ΠΟΛΥ κΟΝΤΑ κΑ| ΣΤΗΝ ΑΠΟκΤΝΣΝ ΤΟΥ κΟΥΡΟ
ΦΟΒΟΣ
_ ΜΑΜ Με ΔΟΞΑ τη· ΔΡΑΜΑ Με) Μ ΑΟ ΜΝ( ΤΜ) ΣΤΗ ΝΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ θΕΛΕ| ΔΑΝΕΤκΟ ΤΟΝ ΝΤΟγΝΤΟΥ, Φ|Λ|ΚΟ ΤΕΣΤ ΜΕ ΞΑΝΘΗ (19:00) ΑΕΛ: ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΟΝΤ0 ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ : ΤΣΟΥΝΑΜ| ΑΛΛΑΓΩΝ