Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κύριος περος
Μέσω» 11 Ρ·ω1;_/ᾶ¦
_ Με Αρούκο
Χ · στο Γιουροπο
· ΘΥΜΙΖΕΙ κΑἩ
ΑΠΟ εΑΑΑΔΑ...
ΜΜΜ ω υωωωωω ' ο 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Το
ΠΡΩΤΟ ΜΑΤΣ 8
είναι η °
ανανέωση! ΣΝΟ Δρ. ΦΥΑ. 5507
·κωπΜ.ΜωΜωΜΜσ
· Ο ΝΕΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΔΙΜ0Μ
"·· ·- ¦ 4 ` _ '
·: _·# ._ ' 7
· τ - ε ·
.' - Δ]. . η ;
“ . _
. _ Ρ - . Τ
Έ ` 7 . . ε Υ _ σ _ ε
~ _ 4 ,- · ε . ' _ - ° ί
Υ 'ρ . ζ ω 2 . |.
. Δ = ' · Ι
 ε_ < . . . ' `=`Υ ' . - - ο. 4 _
γ “ `·. ' , π'
<_ ἡ ι | Δ". ή
·. ` _ κε ¦
¦ . ¦ . Γ› .' Τ ' -, ¦ , . - . ι Τ ~
 Ι  Δ ι · · με;   Α 
 Ι 6 ε )7 η
Η . 7 _ σ. ...ε ο” .. “ε .
_ _· > . ί
. η )>. -. ›
 - σε ο· <:`γ
Τ .ε ο 3% β
ο _ σ ,
. > · ' ·
ΣΑ ΦΑ ΡΙ °"°Υ¦Ιἑ""ῖ°
γισ σροπονητῇ  σε 
στο εξωτερ·κο!
Αφού και
Ιλίσεβπς γκι
την επίθεση!
Και Μονσ·έν
 για την άμυνα
'χ · ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
  > Γ|(ΟΝΖΑΑΕΣ, '(ΙΡΙ|(ΕΣ
 _. · ΓΥΡΙΖΕΙ Ο ΣΑΑΙΝΟ ν 4-5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα