Πρωτοσέλιδο Παραπολιτικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αρ. Φύλλου 203 ΣΑΒΒΑΤΟ ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2ΟΤ ο Αηλά έκδοση · Τιμη €
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ  _.. 
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ τοΝ κο€Μ _  
Το καλύτερο περιοδικό για παιδιά
Που κυκλοφὁρησε Ποτέ στην Ελλάδα!
Ο· ,·
δὲ ζ. · ς
 :β '
.: ““ -..;“ Σ( 
' ς · ν° ί κι ἴ@ . ι
δελφινια ~ ( Η
Ἡ τ· Π κ ω . Ό Δ . ρ γ.Β.`°ὶΝ
 :Ωω-κ λ ..  έ · `ῇτπΊΛ
"ΟΛ'Τ||(
ΔΠοκγΜκο ΠΑ "Ἡ ΜΕΣΗ ΕΜΗΝ||(Η Ο'ΚΟ"ΕΝΕ|Α
Επιχειοηοη
"00 |°"ς  " Π 
. ΚΕΠ εΠΠγο " " ο  " Β Β | ο
πως 2 εκατ. ευρώ για
των Πάοη6ων
(Π ΤΠμΠ(1 του κΟμμιιως
ψηφοφοοων
Μεγάλες Περικοπές στις επικουριΤο «ορφανό» κές συντάξεις, ενώ έπονται οι δόσεις · ο ΠΟ· ς
Κύμα υποχρεώσεων αμέσως μετά
τις διακοπές Τον «χορό» άνοιξαν
ΜΑΜ" Ξ ~
του ΕΝΦΙΑ και της Εφορίας 20.000 συνταξιούχοι «Μαχαίρι» έως
ϊΟΟ κ. Σημίτη Η «ντρίπλα» της κυβέρνησης με την ' “η και 40% στις αποδοκές τους Ποιες
Μεηπίθωω πρώτη δάση του φόρου ακινητων άλλες κατηγορίες ακολουθούν ιι
τοπιο· η, ιι ι
Μ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΟΠΟ ΗΤΑΝ". ΜΟΝΑΧΟ 'Α' 'ΤΟΜΗ ιη
-· ιζ* ρ " “` οι πιο ΑΜοιΑειοΜεΝοι
 ι · · .. ΑτοΝετ 1ΕκιΝιιΣΑΝ Στο Νο
7% Οι ολυμπιακοί
ο ΝικοΣ ΒογτΣιιΣ ΑΝοιτΕι Ι ο ΜηοΡιΣ τΖοΝΣοΝ
ΜΝ... κΑρΔιΑ τογ ΠΑ «η» Εισαγγελικη Εχει ΑΚΡΗ: ΣτιιΝ εΑΑΑΔΑ
“Γλύτωοο έρε“ν° γισ Ξενοδοχος
τ νη ὁε6 ο ,
Εξω Ο Καμμένος. η ΡΕιιβπιη ρ ω 
μέοοοΛεΒέντης ° - και του τοοιιου
ΜΙΟ Μ°ξίμΟ” Δ 4 7 ` ..Μ- .; Ι Δι€οΝιι 55 καιει ω
Μπιουτ . ερωτώ. ·.
Ροννετ οειηΕ5
σε δἶὑΠ?쀓- Μιά χουντάΜο|
ντο ο σκιά |
 ι;,Θἔ;ἔ::ἐ τι>Αη ΕΖΑ ηΕιι>ΑιηΣ
γιο Αλοφούζο
3Ε£|Π|3'
 ο' - Λ ικα· ή Η ό `
«ζυμώσεκ» Π αγορασε
. στην άτιμο ω ' τ" ΜΜΟ
Μ°Μμ ¦ ς ΔιάλογισμΟιζ μπάνιο, ι' “ γ του γραφείο!!
Ο στιιτρΟφιΑΟτητσ και...:::| " Πκμελεφτ0 Η Μ Μ Μ Ελλάδα
με Γεω" καιιΠιινΑ στον ΣΥΡΜΑ Α . του Δημοσίου
"ΜΜΜ σπιτιου η ?ι ·Μ|“

Τελευταία νέα από την εφημερίδα