Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Πιο βαρύς ο ΕΝΦΙΑ για 2.190.000 πολίτες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τι ιπι0ΜαίίειΠενι5.ει κιιιιΜΕΡιΝιιΕΦΗΜΕΡιΜ ωΒιι06ιιιοιΠοι2Μ ΔΡ,ΦιΛι,658 ·
ΗΜΠρΙὲπα   ' Π
ΟΤΙ8 επαλξ`εΙ8 Σ ° κ |Η"""|"ΕΕ ΜΜΜΜιικαΣ ΠΡΩΙ
Ο ρἑκορντμαν
των διακοΠὡν!
Στο Ρίο της Βραζιλίας ο ί'. Πα- ΒγΜε απο το νοσοκομείο
πανδρεαυ μετα τα μπανιο του μετα την ταλαιπωρία με τα
σε ία και Σκιαθο. :9 εμφραγμα; :8
ΜΕΝ" Μ" || ΕΚΤ|Π| ΤΟΥ ΜΜΜ
Το υπ, Πολιτισμού Μονομεὐεί Πισω 'φωτα για στα τι ζλΪ οσα 'Ξ
Με μεθοδοΠ8 ΓΚἑμΠελ8 το οικονομικο εΠπελεἰο ΠαρουσιαΖει το μαύρο ω8 ασΠρ0
ί ρ ρ .
. ι Η _, 4 ι ί
0 · ' ` ι ¦
ι 4 ι
¦ ι ι ι
ι ` 'Η Ι Ι Ι η'
χ / , ι
__/ . . η · : . ¦ . . 'ι ι'
_“·~“'--/ Ε _:·
"ο | .
π - :ι .ἶ` Ι:
4 4 Α7. ε! -_. ε,_- .ω ..η >-ηΝη.“ __'ι 4,4 ε.,4“.“,._“ ....ὴ.“_-_ ...
ί,ῇ¦Μτ,.;ι /ι -.:_»;3Δι|`.'|_.'|ι, .ι |__¦_.'.. τι ι
"σ ι.' 7'·~ .ι~'·; ίπ #··.· ι "ι κ. ·|ίι χ >ι
εμ .ι Η -:=,/ Μ ιι. Ξ: ·-_ .ι Η ;Ι 'Αρη ΜΑ· ι; ι_-:·:-' Η:~_,·_.· :' αει; εμ:
«ΕΕΕ|Ε Π|... ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ
'|ΤΒΕ|Ε'|'Ε ΜΕ ΜΜΜ. Ε;»
Πώς βλεπουν οι τουρίστες
 _ -¦·“.'_Λ ι
ιΩ4νατρΜ»
μελὲπι για
ΜΧ0λΠστερὶνΠ
' ._ την ΑκροπολΙι,τιιχὡρα γ Εἰ; ὁ Ξ!.
κι ΜΜΜ““Μι ἔἩΘ'ἔἩΜἩ «ΩΡκιΖοΜΜιιιΣιιι...» 
ΜΒΜ ΚΩ' ΟΙ Μακ" ως αΜρ·κἩμΜί ο θ·ραΜία με ·
είναι διαφορετικοί». ε: 38 Ματίνας». ω Στρατιὡτες της πατρίδας οι αδελφοί ΑνατοκοιΝμπα. .τ; 8
Ρίο: Ι+Ι κρούσματα ντὸ1Πνγκμε το «καλΠμὲρα» στΠ «γαλαΖΙα» ολυμΠΙαΚῇ αποστολΠ το
Σε  ΜΜΜ' [Η Μ' || «ΜΜΜ Η" Ε'||Τ|» ΕΜΠ! Τ" ΕΜΠ ΜΤΒ" Μ"Μ'|°ΜΥΕ