Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ασκητής: "Όταν σκοτώσουν τον Ερντογάν, σε ένα μήνα έχουμε πόλεμο"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ανατινιοταντ... ο τέταρτος
Ι  ·-   - ¦ .  αννταοττατααοναανινατ
απατα. στον ονοανο;
(10838) 4035
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
. ί Ξ ..  _ Ω ¦,  ΣΕΛ|ΔΕΣ3,9
ἑ ι  έ:   . - - 4 και-ΑΜ £|_|ΝΤ0Ν, η μαριονέτα των Ροτοιλντ που θα κολήσει τον πλανήτη στο αίμα
"ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ θ!! ΓΙΝΕΙ ΧΟΥΝΤΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ θα! ΕΠΙΤΕθΕΙ ΣΤΗΝ ΕΜ"
αννιτα “στιν 
ΣΚΟΤΩΣ0ΥΝ ΤΟΝ
τνντοτιν τι τα
αννιτιονντ ταινια·
Ο Όσιος Ανδρέας για την εποχή μας και τους έαχατοιις καιρούς!