Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΟΥΚΑΤΟ
Μ Τα μααπΙ<α
ο ΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΕ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ "ΒΕΑ|." Των κ|νἡσεων
των αδελφών
 :°'Θ· ΝΒ:: :“·'· ' Δ ;: Ι· Σ Ι: ·· ·_ Αν; “ Η" ζ:
.Ι η ·; Ι· ..Ι Ι  . Πα ·' “υ Ι “ΜΑ
 Σ' “ ΦΙλἰππαν
'  Η ἑΞ£ΟΜΗΧἑΓἑ3Α
πο εμας με 
ἐΠΠΕ9Π!ΜΔΒΠΞ!9Υ
κκ ·ἰ ' ΣωτηρΙα γΙα
  Ἑ==ὅἑλ@ν
ΔΕΝ ΕΧΩ Π0Λ|Τ|ΚΕΣ ΑΡΙΣΤΗ Ο' ΣΧΕΣΕ'Σ ΜΟΥ ΜΜΜ7
Ι ΒΑΕνΕΙΣ. ΙΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙνΙογ ΙνΙΕ ΔΡΑΙΑΣΑκΙΙ, ν ΜΜΜΜΜἔ“
ΙΕΑΕΙαΝΕΙ Το 20Ι9 ΙΣΑκΑΑΩΙο, ΣΙΑαΑκΙΙ ΜΜΜΜα
Νέα περίεργα παΙχνΙδΙα
·<ΜΙπΙαΜωΜΜΜηΜΜΜ· γΙαΙο ΕλληνΙκα 
ΤαΜΜπκΜΜΜΜΜωΜΜ>
ΟΙ <<ακληραί>> θέλουν Ιην αποπομπή Ιου ΠΕΝἑἩἩἩΑΜ)
ΜαΝαΣπΙ“αΕΑΕ“
<< Ι >> Ι `“ » Λουκέτασς | | Ι Ι
Η Τρ0|κσ γ  ” °ΡΥ“ν·σΙ10“ςκαΙφορεΙς Γιαπ «παταει» Φρενο
ζηΤΠε' νε" ΕΣΑ·  -!ἶ"; » Μείωση Των εΙδΙκὡν 0Δσσκολόπουλος
μ Ισθολογίων » Ο Μην ΜΙ. ΣΕΒ και α επενδύσεις του
ΠΑ ΜΗΝ "ΟΥ ΑΗ"ΙΟΥΡ|ΉΣΕ Σελ. ΜΙ
μέϊρα-φωϊΙό 
@-ΕΑοΕΣΙΙ ΣγΝΙΑΣΣΕΙ ΙΟ γΙΙοΙκ ΓΙΑ ΙΙΑπΙΝ κΑΙΑέοΕΣΕΙ7 ΙΟΝ ΣΕΙΙΙΕΙνΙαΡΙα επ¦6ομῇτων
Ι ' Τα πωληΙήρΙα
της Ρο8ΙΙΙΙ και
η Ρο'|Ι Ρο||Ιθ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤ Ο ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΜΑΤ|ΚΟ ΣΚ|·|Ν|ΚΟ
α ΕΜ» .0νὁμ“ῦὅ
 ο |  ἔἔΐ8ἑἐ ἔ8υχῆΙαπόλη
λ· ΗΜΜΜτω'Μ
ΜΜσΜΜ
ωα.πΑπΙΙΙΜΜ ΣΑΜ
ΣΕΟ ΣΙΟχΑΣΙΙ>ο 800 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 ΚΑΙ «πΑρΑΔοΣΙΑκοΙ» ΜΠΕΣ
ΜΜΜ ΙΙΙΕ ΙΙαΙΙΙααἔΙΙκΙΙ Ι·ναΙΙΙΙΙΙ ΙΙ «ΕΞαΣΙΙ» ΙΙΑΣΙΙαΙΙΙ ΜπαχαΙΙ
ΑναΙχΙα μέτωπα γΙα Σελ. 36
θ|επααΙε - ΜυαΙακΙὁη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα