Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟλΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΪ. ΓΙΑ ΑΕΡΗΑ ΒΑΝΙ(` ΟΠΑΠ. ΑΕ(]ΕΑΝ` ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝ. · ο
ΕΥΡΩΠΗ: ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ 5ΤΒΕ55 ΤΕ5Τ5 Ο 24-25, 30
'ΤΡΟΤ"0Α0"'Μ0ὶ · 4 ΧΡ""ΑΤ'ΠΗΡ|0 Ο 'Ι ΝΗΜΑ ΑΑΝΕ'Α · '3
Καμπανάκι ακό ΚινΙιτικότΠτα για τον νόμο Σφίγγει ο κλοιός
τα δαμόοια έσοδα Περί δομοσίων Προτάσεων με τον νέο κώδικα
 ' !ἔ“· !- ΡΜΠΜΒ
"ώμο οι· Με
@ στις οθόνες σας!
Μόνο στο
Μο2ἀ8ν
Μ.ε“το2ὸ8γ.9τ
δι ΕΠ:ΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΒΔΟΜΑΔιΑ·Α ΕΦΗΜεΡιΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Έτος '90 . Αρι Φύλλου 959. 5-9 Αυγούστου 20% · €ι
'ΗΤΑΝ · ΙΟ ΤΡ. ΠΗΡΑΝ)! · Η "ΥΤ|ΑΗΝΑ|0ὶ · Μ ΜΜΜ · 22
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Το εΠεΝΔπικο ΕΡΓΑΛΕ|0Μ