Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Σύνοδος των "7"Recognized text:
Π@ῳ . . .
“ΗΜ   Σ ΙΑ γγνγγγ_ιιπει·ι8ιαηι·
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο|ί(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ εαπ ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 203Ι4 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
“  ι ι 'Ο ί  ·` 
ι"|·.`:` έ Οὐ Κ Ι , . Ι Μ' ι
/_ἶ  Ω .ά _/  . η Ρ .
«Η ΓΑΛΕΡΑ ΤΟΥ ΟΒΕΛ'Ξ»
ω"α··Ο'ΚΜ· | °¦°" μ” Μ Μ Μ|Μ · Μ
Ολόκληρη η εγκύκλιος
Με διαδικασίεςεξ1τρές τα 48ωρα
«λουκέτο» για
φοροδιαφυγπ
Ο Σε διαρκη επιφυλακη 24 ώρες
την ημέρα ο ελεγκτικσς μηχανισμός
Ο θα κλείνουν οσοι δεν έχουν εκδώσει
περισσοτερες απο δέκα αποδε@ις
«Σφραγίστπκε λόγω φορολογικών παραβάσεων».
Το μήνυμα αυτό θα αναγραφεται και στα αγγλικα,
στην ταινία που θα τοποθετείται στην είσοδο του
καταστήματος ή της επιχείρησης > σελ. 5
Τιμολόγιο
«Ηλεκτροπληξία»
στα ΔΕΗ από
το τέλος ΑΠΕ
Ο ΓΕΝΟΠ· Το έξτρα κοστος θέτει σε κίν
δυνο την έκπτωση 15% στα τιμολόγια
Το έλλειμμα στον Ειδικό ΛογαρισμόΑΠΕ αιιξόνε·
ται και απειλεί με επιβαρύνσειςτους καταναλωτές.
Η ΓΕΝΟΠ ανεβαζειτο κόστοςγια τπΔΕΗ φετος στα
150 εκατ. και ο υπουργός στα 34 εκατ. > σελ. 6
Μείωση επιτοκίων από ΒοΕ
«Βουτ1ό» στο
στερλίνα, ανοδος
στα Χρηματιστηριο
Ο Η Τράπεζα της Αγνλ κκ· μειώνει
το βασικο επιτόκιο ΟΤ0 0¦25%
Ανόκωμα για τις αναμενόμενες επιπτώσεις από το
Βτεκίί σπεύδει να στήσει τικεντριιαί τραπεζα. Εκτός
των επιτοκίων, προτίθεται να αγορασει και Χρέος
της Βρετανίας ύψους 80 δισ. λιρών > σελ. 8
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Μέτωπο του ευρωπαϊκού Νότου κατα της λιτότητας
Σύνοδος των «7»
Συναντηση κορυφπ5 στην Αθηνα Τσίπρα με Ολοι/τ
Ρέγτσι¦ Ρακό» Κόστα Αναστοσιόδπ και Μουσκότ
Ο Σε καλό δρόμο οι επαφές
για το ραντεβού στις '
αρΧές Σεπτεμβρίου
Ο Νέες συμμαχίες
αναζιιτό τι κυβέρνηση
Ο Πιέσεις για
Χαλάρωση
της λττόττιτας
_>σελ.3
ΑγγΖουν τα 90 δισ. οι συνολικές ληξιπρόθεσμες|οΦειλές
Με Χρειι στον εφορια
4 εκατομμυρια Ελληνες
Με Μαιος Μ προς την Φορο 2016
0 Εκρηξη τον Ιούνιο. Τα νέα ληξιιιρσθεσρα χρέη έφθασαν στο 1,2 δισ.,
ενώ το πρώτο εξάμηνο οι οφειλές διαμορφώθηκαν στα 6,8 δισ. ευρώ
Αντισυκἱα προκαλεί ιι έκρηξη Χρέη στο τέλος Ιουνίου έφθα- ρισσότεροι από ένανστουςδύο
των ληξιπρόθεσμων οφειλών σαν στα 89,8 δισ., ενω το εντυ- φορολογουμένουςδεν αποπλαπρος το Δημόσιο. Τα συνολικό πωσιακό στοιχείο είναι ότι πε- ρωνει τις οφειλες> σελ. 4
ΤΡ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Υστέρηση ανω
των 300 εκατ.
στα έσοδα Ιουλίου
Ο 0 στοχος ΜεταθΜε κατά
95%, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών
Ο Τα έσοδα στο 7ρηνο έφθασαν στα 226 δισ., αυᾶΙρένα
κατά 62 εκατ. > σελ. 5
«|(0'(|(ΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ
Εννέα αλλαγές
στον Κώδικα
Δεοντολογίας
Ο Διιιλασιόζεται, από30 σε
60 αέρα. ο ανεκτά; Μα·
καθυστέρησε πιο ΜΙΚ
Ο Ο δανεισλιῇτης έχει. Μέση
δικαιωμα να κανει αντιφοταση στην φπα > σελ. 7