Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ωΔ11
ΚΑ^οἔἑ!ἔΝΒ αῦ
οΣαιοΡΑι 
κιὁ  
Για ην#τιαραλἱα, το κάμπινγκ. ο αυτοκίνητο
7 7 Δ· Ρ· ”ω ο α <Μ  “ ' '
· Σε πρακτικα αιτημα και δυο Χρωματα για να επιλ£ξΣτ£ Ι'
ΣΗΜΕΡΑ Δ έ δ  
 .ντοεΞτ  '  ἶη] / | ι
σουπερ" Ε ςαντοεΞτ
ΜΒΜ Καθημερινο ΑΙΜ Μω. '838. Τιμή:  Ϊ _
Ραγδαίες εξελίξεις στον Ολυμπιακο · Μέρα
αιιοφασΞών και σημαντικών αλλαγών σε ολα τα
ΞΠἱΠεὁα · Συσκεψη κορυφής παρουσια Βαγγέλη
Μαρινᾶκη“ὅἶἩν ΠΑΕ · ΣυσΠΣἰρωση, στέρεες
λύσεις και ὁΧι Περιττα ρίσκα, καθώς "η Ευρώπη
ο είναι μΣγαλος στὁΧος και μας Περιμένει”
7 ο “ Ϊ Η έ 7 Ί 6 -ι _ Ι
 2 α _ ν ¦ | ι |
3ὸ“ιϊ.'_: ·6Ψ5;ἱ~_' - `ι “ > ~ ι _ _ 
Δ . . ι Ρ" | η  ψ·Μρ'"
` τ. Η Ι Ά Γ · μ Δ | ι | Ι
· ΜΜ“·ωΜ·
00π0ιιΜ ΜΜωΜω “Μ
Ενεργοαοιεἱται και 'ΗΜΜπΜ·"·· “Μ ω”
ο Αριέλ Ιρααγαοα! Μ:ἩΜ ·Μαυω μυΜΜ·“ωΜ
Αντιαροοωα6α οργανωμένων
6ιἑαογτ την αροα6νησιι
και βλαστ στους οσίας
·'ΣυΜωθύπ και παίξε,
αλλιώς φυγετε". είπαν οι
οπαδοί στους ποδοσφαιριστές