Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Ο Σαμαράς με κυνήγησε
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σοκ! Διαμερισμα στη θεσσαλονικη ασυλἰι0ιικε στην... αστρονομικό τιμη των 0.000 0 
Με τουε καταλΙημἱεε
η με τουε τισλἱτεε;
Ο πρωθυπουργό; Αλέἔη; 'Γούφας
έχει αποδείἔω ότι για την πολιτικὴ
επιβίωσή του τολμά να κατεβαζει
α συνέχεια στη σελ. 9
ωμΙί·ωμ εμ ΜΕΘ ,ι ο' ` _
η τα· ' ·
- ..ν . ...- . - ε
||·='π|Ξ#· ί ή Ρ· τι · “ ·“
- ι ,1 Μ ω. . ι. - ι'. .. ..
:Η Η 'Η · Η· Η ·| 'Μ
ΜΜΜ, τΜΜΜισ 
στην επένδυση του ω. 
:_.Ί! Ρ
Ατιοκαλυιμειε ατιό τον ισΧυρό ανδρα του Α1ΡΙια στην Εξεταστικό ΕΠιτροηη για τα δανεια
Βόμβα! Δεν ειχα Ποτε συναλλαγεε με την Η8Β(]
Ελβετἰαε, δεν βρισκόταν το όνομα μου στην αρΧικη «λίστα Λαγκόρντ»! Καποιοι το ηρόσθεοαν
. .. η. ΜΠΜΜἩ ΝΕ0Σ'|ΜΑ0||ΝΜΚ0Σ
έ:: 4 ί ί
τ .τ ο ε. ·. .· 1 _.¦ “··- ο
.... _·7 · ,·· :~τ·κ·υτ π--.-.·ι.· 7 ' τ :τη Λ ' `, 
η γ , ω Ψ. . ί _ν η ν ν ι
ο' μ". . η ι...ἱ __' ν . ' Με ι'ἶ ν'
“ '· '. ·..; : . ._ _. _. .η _.ο_·' η .;“_¦· _ _.> ..μ_ ; ν.::Δ-;.
.ι -πιτ : : :·“^
_ .αλλαγη ατΖἑνταεαηό-τον
ΚΨΜ" :«αιΧμόλωτο» -του Μνημονίου
ΕΠεσε ηρωικό
τοιΖαμἱ στην ηΑΕΚ! Με .- - .
ΑΜ Ψηλα το κεφόλι μετη«Συνοδο του Νότου»
Μ- χ - Δ _ αηοκλεἱστηκε - ΠΜ" με 'ι.
ως:: 2· ἔνἙἔ2ρτ:- ΚΠΙ Ο ΠΑΣ  _
ω' ελλΜες σου "Φ Νίκησαν στη Στοκ- 0
νου Καμμένου) κατο
; -- ή) ΧολμΠ__0Ι·Πμόαινοι· _ . γ την ΑΙΚ. Σημερα η 
ρωση -~ 
Δ ΚΜ “ω 'κ!ἶ“Ρ©““,9·
Φοβερό εγκλημα από την εγγονό μιαε φόνισσαε 'Μωρσω
Η νυν μαχαίρωσε και σκότωσε την πρώην σύζυγο. Πέτρα του ακανδόλου ο 46χρονος, που είχε 
από δύο παιδια με την καθε γυναίκα στην ίδια γειτονια στο Κορωπί. Ο τα Με;"
Πληγη για τουσ αδικσόε α£ανεε οι αιιαλλατμιὡσειε μου μαλοΚαμααν όλα τα εμγα σε