Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Φοβερή αποκάλυψη: Η MIT εκτέλεσε δύο Έλληνες πράκτορες
Newspaper website Website
Recognized text:
ΚΑΡΤΕΣ |ΛΛΟΤΗ|ΗΑΤ|
ΛΟΛΟΟΟΗΗΣΤΕ ΤΟΚ ΤΡΛΗΛ!
ΜΟΜΟΜΗἩΤΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ " ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ· ΤΟΥ 
ΦΟΒΕΡΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Η Η|Τ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΛΤΟ
ΕΛΛΗΗΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
ἔΣτην έρευνα για τους αγνοούμενους Της Κύπρου