Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τα ψιλά γράμματα στις ρυθμίσεις δανείων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ΗΤ ΤΤ"
77Τ 08ΑΑ97
9ΑΑ Τ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
  ι ι; τι κι?
ΣΕ ΑΓΓΛ|Α. ΜΑΛΤΑ
κΑι ησΡΤοΓΑΑιΑ
- Γ Γι) ` “ -ἔἔῖηρΕΜιΕΡΑ ΣΕ οΑΑΑΝΔ|Α
 Τ ῦ` 559ΡΡἑΞ ·< ΤΜ; 3Β5 “οι
Παρ αααα υή 5 Αυγούστου 20Τ6 - Αριθμός φύλλου Τ.95Τ - Τιμή Τ,3Ο € - ΝΝνιι.ε|¦Π|ι"σεΕγρσε.¦ν
Τα ψιΜ
οι Το ΑΛΛΑΓΕΣ
“ιιΑιιιιιΞΤ γρ ά ιι ιι στα
ΑΕ Ε “
Με ΜΜΜ δονειων 
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ | Ο' ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ο' 0ΦΕ|ΑΕΤΕΣ 
θα υηοβαλλουν ήηια Πρόταση μηορούν να κανουν τις δικές 
ρύθμισης και αν δεν υηαρξει τους ηρστασεις και οι τραηεζες
συμφωνία, αντιηρόταση ηρέηει να τεκμηριὡνσυν 
οριστικής διευθέτησης εγγραφως την αηαντησή τους ' 'Β
ηου ηρέηει να ακολουθήσουν οι δανεισλήητες
για να χαρακτηριστούν
«συνεργασιμοι»
ΜΕΤΑ ιο ΕΚΑΣ ΧΑΝ0ΥΝ ΤΑ'
ΤΗΝ ΚΑΤ' 0|Κ0ΤΤΒ0ΗθΕ|Α
ΠΩΣ3ΕΕΑΦΑΝ|ΣΤ|Τ|(ΑΝ” Τ5.000 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Α|Τ0 ΤΑ Η0Τ8Ρ0Τ$
      _ Λ
 683 Η ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΕΧΕ Μπι τσΝ|ΑΝτι>Α τη
(τ Μην
Ψ', ι ι υ ω ει τι ΔειχΝἄΝ
Ι η ω ι τοΞικοΛστικεΣ
ΕΞετΑεειΣ
Ο ΜΑγΡικοΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
_ “;“¦ Εμ. “έ
----ε;:ι;“ΠρωτοΦανες έ .
ερωτικό έγκῆημα Τ
στη Στοκχόῆμη Ι
Οι ηιθωοίαντίηαΜιγιαΟήυμηιακό,  7-8 
“ Πανηγυρική
Πρόκριση για
ΠΑΟ μέσα
ηΑοκ και τριΦύῆῆι στη σημερινή κῇήρωση
ω)- ,Ή
ΧΑΠ|Α
α;Ξ“ “ε Δω
_ τι.: :1: στη:: Ετ: :Τι 1: :τ Ζ:: :Εεε Εκρηξη στ!) σασμάν της Πόρσε
ΤΗΣ Ζι-ιΤΗΣΑΝ ΝΑ ΑηοΔΕιΞΕι ΤΗ ΔιΑΛγΣι-ι ·ι·ι-ιΣ τΣ£χοΣΛοΒΑκιΑΣι Δ ΣΕω Β "°°κ°ῇεσ""φω"°

Τελευταία νέα από την εφημερίδα