Πρωτοσέλιδο Ημερησία: SOS για τον τουρισμόRecognized text:
“ων-Μ   Σ ΙΑ νιινιιιιιι_ιιιιειει3ιαυι#
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο||(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ έ! ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2(]Ι(› - ΕΤΟΣ ΟΟο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20313 - ΤΙΜΗ 1¦30 ΕΥΡΩ
Γ. ΜΟΥΖΑΛΑΣ: ΝΑ ΤΗΡΗΟΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
η Ανησυχία στην Αθήνα
· ' για τι5 ι·ιροοφυγιι<ἑ5 ροέ5
Ο ΜΜΜ υπουργός Μεσα Μονακό. μετά τις εξελ·Ἐε·ς στην
στευσης δήλωσε ότι η Ευρώπη στα
ενημερωθεί για τους κινδύνους στο συμΦαΝία μετην Ε.Ε.> σελ. 26
«|(ΛΝ0ΝΙ» 10.3 Ε'(ΑΤ. ΕΥΡΩ
κήρυξε χρεοκοπία
ο Δήμο8 Αχα ρνὡν
ΤοταμειακοθιλεμμακαιηαωησηΜ χοΑχαριιώνΕΚασσαβόναανακοινὡ
Ταμείου Παρακαταθηιαω γιαχορήνη- σει την πτώχευση του Δήμου. μετα τη
σηνἑ0υ δανείου οδήγησαντον δήμφ- Φαισώ και τη Σαλαμίνα > σελ. 27
Τουρκια και τον Φοβο να σπασει η
Ερευνα Πε|οἰττε
Τρεις ελληνικές
κατασκευαστικές
στο τοι) 50
της ΕυρὡΠιις
Ο Η ΕΛΛΑΚ ΤΩΡ βρισκεται στην 41η
θεση. η ΙΕΚ ΤΕΡΝΑ στην 47η και
η ΜετκΑ στην 50η θεση › σελ. 1ο
κι. ιν ω· 
ι ι ο ί
/=Ξ /
το ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«Η ΓΑΛΕΡΑ ΤΟΥ ΟΒΕΛ|Ξ»
Μ"Μ··°'ω· | στα· ω Μ Μ Μ|Μ · Μ
Προειδοιτοίηση ΣΕΤΕ για την υπερΦορολογηση των επιχειρήσεων
808 για τον του ριομο
Ατιὡλεια ]Ο% στον ανταγωνιστικότητα του κλαδου
Φ Κύιτρος, Κροατία, Τουρκία
ΔΦίξεις. διανυκτερεύσεις και έσοδα
διαθέτουν το καλύτερο από σπασμενο τουρισμό Με 2016
φορολογικό καθεστώς 'τα. οι 
Ι | |'/// /[/τ ή 
Φ Τα Προσφατα μετρα και  το 2015 η
το οικονοιυκό Περιβαλλον  Ε ῇ ! | 20ἔἐ  __`
διώχνουν τους εΠενδυτές  _ _ ι
, μ γ λο'Εεις Διανσκτερεύσεις Η" ΜΜΜ |
Φ ΣτοΧος, για το 2021 τα του- “ Ι ι έι9 Μ Μωσ- ¦
ριστικα έσοδα να φθάσουν η Ϊ' σ Ή? 2036? 6-ή
τα 19,6 δισ. ευρώ >σελ.3 " ι ΜΡΜἔΜΜ "='”¦“”“ έα
Προϋπολογισμόε Ελεύθεροι επαγγελματία» Τροπολογία
Μείωση ΖΟ%
Διορθώσει5
στο συντοξει5
Συναγερμο5
ί στο ΕΟ για Πιο
για την «τουτο»
στο εσοοο οσο Β Μαιου μικρο ΕΝ©|Α
Ο Το υπουργειο ερμηνεύει Ο Διευκρινιστικη εγκύκλιος Ο Στο αυτό το πρόστιαο για
διαφορετικα τα στοιχεια και του ΟΑΕΕ για τις αποδοχές όσους εντοπίσουν λαθη και
των νέων συνταξιούχων ιιαραλειψεις στο έντυπο
δίνει υπέρβαση 105 εκατ
 16.275 '925 125 σου 
Αξία ακινητων σε ευρα
Αφ. να Ιούνιος ισα ¦
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Οικονομικών διαβεβαιώνει
στι δεν υπαρχει ανησυχία για ταεσοδα και
στι δεν τιθεται θεμα ενεργοποίησης του
δημοσιονομικού «κωτη› › σελ. 4
«ΚΛΕΙΔΙ» η 13η Μαίου για τη διαμορΦωση
του ύψους των συνταξεων του ΟΑΕΕ.
Κερδισμένοι. όσοι διέκοψαν τη δραστηριοτητα τους εως τη 12η Μαιου > σελ. 6
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ εως τις 30 Νοεμβρίου παρέχεται στους ιδιοκτήτες ακινητων για να διορθώοουν λαθη στο Ε9 και να μειώσουν
αναλογα τον ΕΝ ΟΙΑ > σελ. 5
κέρδη 12.4 εκατ. ευρώ για την «Μυτιληναίος» το εξάμηνο “στα