Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Καμπανάκι και τον Αύγουστο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήείτετήΡ0ΠΙ«ι.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ΠέμΠτή 4 Αυγούστου 2016 / τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΑ|
ΕΠ'ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:
920 · Αριθμός φύλλου: 26.128
Ευκλείδης Τσακαλώτος
υπουργός οικονομικών
ΛΝθΕ|(Τ||(|·|
ΠΑΡΑΠΕΝΕ|
|·| ΕΥΡΩΖΩΝ|·|
Μ Κάρμεν Ράινχαρτ
καθηγ. Πολιτικών Χρηματοπιστωτικου Συστήματος, Χάρβαρντ
[προϋπολογισμός] Οι καθυστερήσεις στον καθορισμό του ΕΝΦΙΑ βγάζουν τα φορολογικά έσοδα εκτός Προβλέψεων για 20 μήνα
Καμπανάκι και τον Αύγου στο
Το στοίΧήμα για τήν εκΠλήρωσή των στόχων του 2016 θα κριθεί κυ ριολεκτικά στο «νήμα»
σήμερα στη Ν
ορφανό «ρ|αη Β»
για το προσφυγικό
«Σχέδιο Β» το οποίο δεν είναι τελικό «σχέδιο Β»...
για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης σε
περίπτωση κατάρρευσης της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας φέρεται να ζητεί ο αναπληρωτής υπουργός
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλα; με
δηλώσεις του στη γερμανική εφημερίδα «στα».
Ωστόσο, με χθεσινή του ανακοίνωση, ο αναπληρωτής υπουργός υποστηρΚει ότι δεν αποδόθηκαν
σωστό τα όσα γραπτώς είχε στείλει στα ελληνικό
στην εν λογω εφημερίδα απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογρόφου της. >23
Ευβοια: Κίνδυνος
να καεί και ο τουρισμός
Την ανάγκη να στηρΡξουν ολοι το τουριστικό προιόν
της βόρειας Ευβοιας υπογράμμισε ο πρόεδρος της
Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τελος της επίσκεψής του χθες στις πυρόπληκτες περιοχές και
αφου ενημερώθηκε από τους αρμόδιους φορείς για
το μέγεθος της καταστροφής. >23
Και τρίτος δήμος
σε διαδικασία πτώχευσης
Τον δρόμο της οικονομικής εξυγίανσης παίρνει ο
Δήμος Αχαρνών ο οποίος -παρό την προσπάθεια
περικοπής εξόδων και την αυξηση των εσόδωνπαρουσίασε αδυναμία ισοσκΩισης του προυπολογισμου του 2016, λόγω ταμειακου ελλείμματος
10,27 εκατ. ευρώ. >24
ΝΑΥΤ|Λ|Λ: ΠΡΟΚΛΗΣΕ|Σ, ΕΠΠ0Δ|Λ
ΚΔ' ΣΤΟΧΟ' |'|Λ το Ξ|·|Ρ0 Φ0Ρ'|'|0 >12
θΕ'|'||(ΕΣ ΕΠ|Δ0ΣΕ|Σ ΚΔ' το 2016
ΑΠΟ τοκ 0Ρ||Λ0 ΝΥΤ|Λ|·|ΝΛ|0Σ >13
Αρκούσε ή κακή εΠίδοσή στο σκέλος των εσόδων
τον Ιούλιο για να εξαφανιστεί το μεγαλύτερο μέρος τής υΠέρβασής Που είΧε Χτιστεί αΠό τις αρχές
του Χρόνου έναντι των στόχων του ΠρούΠολογισμού. Μέχρι και τον Ιούνιο, ο ΠροϋΠολογισμός
«έτρεχε» με υΠέρβασή 774 εκατ. ευρώ σε εΠίΠεδο
καθαρών εσόδων. Μετά όμως τον υστέρήσή Που Παρουσίασε ο Ιούλιος -ή οΠοία έφτασε στα 513 εκατ.
ευρώ σύμφωνα με τα Προσωρινά στοιχεία εκτέλεσής του ΠροϋΠολογισμού- το «μαξιλάρι» Περιορίστήκε στα 261 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, έστω και για
τεχνικούς λόγους, είναι εξαιρετικά Πιθανό και αυτό το «μαξιλάρι» να εξαφανιστεί τον Αύγουστο καθώς, ενώ είΧε Προγραμματιστεί να εισΠραχθεί ή
Πρώτή δόσή του ΕΝΦΙΑ (670 εκατ. ευ ρω), μεταφέρεται τον ΣεΠτέμβριο. Κατά συνέΠεια, ή εκΠλήρωσή του στόχου εσόδων για το 2016 θα κριθεί τήν
τελευταία ήμέρα του έτους. Με τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους των φορολογικών εσόδων στο 20
εξάμήνο, κάθε μήνας είναι Πολύ κρίσιμος. Το Πρώτο τεοτ με τα έσοδα του Ιουλίου δεν είχε το εΠιθυμήτό αΠοτέλεσμα για το οικονομικό εΠιτελείο τής
κυβέρνήσής. Ακολουθούν και άλλα κρίσιμα τεστ,
με σήμαντικότερα αυτά του ΣεΠτεμβρίου και του
Δεκεμβρίου. >3
Προβλέψεις εσόδων τελευταίου 5μήνου
Αυγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολο εσόδων
πενταμπνοα
4.854
(ποσό σε εκατ. ευρώ)
Στόχοι και αποκλίσεις
5.357
|οολιος
- Στόχος καθαρών εσόδων προϋπολογισμού
7μηνο
-Ἐσοδα μετα το μείωσπ των επιστροοιίιν (καθαρα έσοδο)
οι λόγοι που προκάλεσαν την υστέρηση των εσόδων
Τ . Δόθηκαν περισσότερες επιστροφές από ό,τι προβλέφθηκε
2. Καταβλήθηκαν λιγότεροι φόροι για καπνικα προίόντα
3. Καταγράφηκε καθίζηση εσόδων από τα καύσιμα
[ΣΕΤΕ] Γιατί ή αγορά αναθεω ρεί Προς το θετικότε ρο τις Προ βλέψεις για τήν Πενταετία
Του ρισιιός: 20 δισ. ευ ρω έσοδα το 2021
Στα 35 εκατ. θα φθάσουν οι αφίξεις και στα 250 εκατ. οι διανυκτερεύσεις
[ΟΑΕΕ]
Τα τρία κλειδιά
για υΠαγωγή
στή σύνταξή
Αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοΠίο σχετικά με τον τρόΠσ
υΠσλογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων του
ΟΑΕΕ. Νέα εγκύκλιος του οργανισμού διευκρινίζει Ποιες κατήγορίες υΠάγονται στον ασφαλιστικό νόμο
4387/2016 και Ποιοι ασφαλισμένοι στο ασφαλιστικό καθεστώς Που ίσχυε μέχρι 31/12/2014. Ορίζει τρεις ΠρούΠσθέσεις: τήν ήμερσμήνία κατάθεσής Πις αίτήσής,
την ήμερσμήνία κατάθεσής τής εΠαγγελματικής άδειας, Πιν ήμερσμήνία διακοΠής της δραστήριόΠιτας. >6
ΗΝΩΜΕΝΑ
|'|Ρ0ΣΤ|ΝΛ
εκπι>σοΕΣηΩΝ
ε-Δ|·|ΛΩΣΕΩΝ
Δυνατότητα ε-υποβολής
εκπρόθεσμων τροποποιπτικών
- διορθΜικών δηλώσουν Ε9
για τα έτη 2010-2016
με πρόστιμο μειωμένο
κατα 50% έως το τέλος
Νοεμβρίου 2016.
Ε0|'|ΥΥ: ΣΧΕΔ|0
ΝΕ|ΩΣ|·|Σ
'| 50 ΕΚΑ'|'. ΕΥΡΩ
ΤΗΣ ΔΑΠΛΝ|·|Σ
ΦΑΡΝΛ|(ΩΝ
[αναβόθμιση]
Πώς «είδαν»
οι εΠενδυτές
τις μετοχές
τωντραΠεζών
Θετική αλλά και μετριοΠαθής
ήταν ή χθεσινή αντίδρασή των
εΠενδυτών αΠέναντι στις τράΠεζες, μετά και τήν αναβάθμισή
τους αΠό Πι 8τήήάατα αήα Ροστ'8.
Χθες ο τραΠεζικός δείκτής σήμείωσε άνοδο κατά 1,39%, κυρίως λόγω των τσΠσθεΠἰσεων στις
δήμοΠρασίες. >5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα