Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
Α|'|'ΕΑ|ΕΣ
3.000 Ι
πε:: επΜ ἔ
Με:: Με::
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΑΡ|0ΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1127
·- α υΩῖοΡΕΠοΡΤΑΖ
ΠΑΡΑΣΚ|·| Ν |Α
Δ|·|ΑΩΣΕ|Σ
Τ|ΜΗ: 1,30 ε
4 Μ” ! Δ)
κ σ ·< Μ
η . . Ό
 :έ ΑΠ|ΣΤΕΥΤΟΕ, ΑΔ0Ξ0ΣΚΑ| ΑΑ|Κ0Σ ΑΠΟΚΛΕ|ΣΜ0Σ
 |Ξ|Α ΤΟΝ ΑΤΥΧ0 ΚΑ| ὅΣΤ0Χ0 ΠΑΟΚ ΑΠΟ
λ; ΜοΝΑΔ·κσ Σο" Τογ ΑΠΔ! ΣέὁἘο Ισ 90ΛΕπο
δ ώ¦  ¦
~ ρ ,η
_ ΜΙ'
· 1-0 Με" Κ::Τ@ἑ_!π·Ωπ› Μάκη::
Θ Δ·κΕΦΜοΣ «ΠΕΤογΣΕ»
· Δ0ΚΑΡ| Μ Το Μ
Λ ΜγεΤΑμΔΗ
η _ ·' ΗΘΗ" ΕΠ Δ·Α·;ΗΣ·Α
ΐ|¦  ΜΜΜ ΕΜ»
ΜΑΣ:ΠΤ0|·|ΣΕ|'|·| Π|ΚΡΑ __ Λ ¦ χ
` “0 4 ¦ Κανεί δεΜ|μπἐρεσε να Μπέκ),
Μ Α / Ζ· .,- : , -.  ΤΕΜΕΣ :ΜΕΣ
ῖ°γ<^"°ΜΕ|ΣΜ°γ  “ ·?“ωΞ“ἀΣἘΜἙ ή 7 ΜΕπΜΩΝοΤΝ πεΡ·:ΣοΤΕΡο
πο το ματ: το°έὅαὰε ο ΑΟΚ·
' ΕΡΧΕΤΑ| 0 ΚΑΝΟΥΜΕ
Η γ./.ἰ ΜΕ ΓΕΜΑΤΗ ΑΤΖΕΝΤΑ
ὁ Ι Δ . ' ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΧΑΠ0ΕΛ·ΟΑΥΜΠ|ΑΚΟΣ 1-0 ' Α“|·Κ ΣΤ0ΚΧ0ΑΜΗΣ·ΠΑΝΑ0ΗΝΑΪΚΟΣ (20:00) ' ΠΑΣ Γ|ΑΝΝ|ΝΑ·ΑΛΚΜΑΑΡ (20:00) ' ΑΕΚ·ΣΕΝΤ ΕΤ|ΕΝ (21:00)