Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΑΥΤ0ΠΡ0ΤΑθΗΚΕ
Ο... ΑΕ ΤΑΛΕΚ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ
· Μ- 24 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ ΜΕ ΜΠΑΡΜΠ0ΣΑ
ά _.¦
Μ Π “ΝΑΝΑ
· θετ·κοί στην ΑΕΚ γ·σ νο κρατήσουν
^“9ῇ“ϊ°8 τον Πορτογσῆο
κυριορχοε
ο ΠΜ ΡΙΣκο ΜΕΤΑ Το... 7ο·
σε “Μ Η ΕΝΤοΑΗ ΣΤΟΝ ΠΑΣ!
 :ΜΜΜ
ΜΕ ΑΚΡΑ ΜΥΣΤΙ|(ΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 3ΑΝΣ
ΑΘΗΝΑ Ο ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΣ ΦΟΡ
` χ χο Α > . Π
` Λ Ύ"
` “ Ωχ σ Μ
Ι Ι η λ
· Χ Τ
“ ί ο
Δ Α 7
Ί· θ “ χ Α 'μ Χ
"Δ = κ · ὶ χ: .:
4 Ό Ή
 ~Λ # . Σ Λ Ρ Δ ΒΔ Π Π,
 Μο _¦ ψΑχΝογΝ ΜΝ ΑΡΗ
 _ ΤΟΝ... ΡΑ0ΥΛ ΜΠΡΑΒΟ
 Μ ΑΜΗΝ
Φ ΜΜΜ
 ΜΒΜ]
 ΣτΠ όχΠ ΑΕΚ, ΠΠνΠθΠνΠϊκόε
 ΝΠ· ΑΣ Γιόνν·νΠΜγΜἩω
>` ο·
Α - _ ζ 
 - 7 τ χ. φ Ρ Η ' 1 _ ,. κ 7 ο 7 το Τ ΔΒσΝιοῆο ραντεβού
· . _ Ϊ  Αν . | | Ϊ Α  Ξ γΤσ τουε ΠΠ|εδούχουο
Ι ω τ. Β _ . 7 7 7 7 Ξ στην Βρο ιῆ·σ
Ρ νσνεὡνε· γ . Ι 4 ' | | 
έ έ εκατ. Ξ, -. Μ 
Τ έ¦·ξᾶ¦ Α. . 8 Ο Ι ·· ΞΤΗΝ...ΠΛΑΤΗ
ο · ββατο“. λ · <_  “ «Αν σκορόρωρε ΠρώΤο·,τως Τ£Α£·ώσΠμ»  
ο · α ““ _ Α Το ΜΜΜ· που ΕΤρΠρπσόν·εν όψε·Α|Κ Τ 4
Αέκ “ β ο, 
- - Μ ζ χόρισεΠΠρόΒῆεψΠ . ὰ
Μ ΑΑΕ|ΔΑ ΧΑ' ΠΑΤ|ΤΠ  
«καί ετσ·» ο ΤΤ ού ! ι ΚΒΒῦΕχ Ἡ