Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“¦¦κηΜΜΜ ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΑΑο ΤΟΥ
ἶἶΜἰ Γ ΠΕΤΡΑΣ Ο [ΝΕΠ
.Ε Α· Ρ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΥΜΩΝ ΙΩΝ πΑΝΑεΗΝΑΙκΩΝ παΜ“πΕπΜ Με ΑΕ. ωΜω27ω Η": ΕΜ Ε
ΠΑΝΑΟΗΝΑΤΚΟΣ ΠΑΝΕΤΟ'ΝΟΣ ΤΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΝἱΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΤΗ ΤΖΟτΟΟ¦ ΣΙΝΕ ΟΗΑΤ ΣΕΟΕΟΗΟ5.ΟΗΤ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙ
ΤΟ “ΤΡΙΦΥΛΑΙ» ΣΦΡΑΠΖΕΙ ΑΠΟΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΝΡΤΣΗ ΣΤΑ ΡΕΑΥ ΟΡΡ5 ΤΟΥ ΕΟΗΟΡΑ ΣΕΑΟΟΕ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ. . ¦ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΕΥΡΠΠΑΤΝΗΣ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ!
/.ΠΠ/ξΪΤ'¦ !|/.Ι ΑΤΗ Ο! Τ ΠΝΑ ἔ¦/ ΙΟ) Η Τ Η) ΜΝ Η ή 'Μ Ψ
ΜΕΝ' ΜΗΝ ||/_Τ |'/Ο ΠΗΓΗ ΜΝ Τ ) ΠΜ  Ο  Ο
ΠΛΗΡΕΣ Λ|Α||ΡΑΓΝΑΤΕΥΣΕ|Σ ΠΑ ΝΑ ΤΕΛΕ|ΟΣΕ| ΤΝ ΝΕ|'Α|ἶΡΑΦΝ Ο Ζ|ΛΝ||ΕΡΤ Ο
«ΠΑΝΟ ΤΟΥ ΟΑ ΧΤ|ΣΤΕ| Ν ΕΠ|ΟΕΣΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝ|Α». ΛΕΝΕ ΝΕ Σ|ΓΟΥΡ|Α ΣΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΝΑΤΣΟΝ|
«Η ΕΥΝΑ|Ρ|Α ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΟΥ» _
Η «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΚΑΛΟΣΟΡ'ΖΕ' ΤΟΝ 'ΤΑΥ ΚΑΛΑΟΝ ΣΤΟ «ΤΡ'ΦΥΛΛ'» Ν' ΕΝΕ|ΝΟΣ
<<ΑΠΟΝΑΛΥΠΤΕΤΑ'» ΜΕΣΑ ΑΠΟ Μ|Α «ΧΟΡΤΑΣΤ'ΝΝ» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Α ΜΠΟΝΤΟ'
Τ' ΑΕΕ' ΠΑ ΤΝ ΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣ|Α ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΟΗΝΑΤΝΟ.
ΤΟΝ «|ΕΡΟ» ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΑΛΕΡΦΟΥ ΤΟΥ.
._  ' ΤοΝΔιΑΜΑΝΜκΜοΝκοΕΗοΝΣοΜΑΜΣ  ΜωΜῶΞὲἔ@ἄΜ
ΧΩΡΕΣ... ΔεκΑΝ·κ·Α
ΜΕ ΕΑΜ ΕΕ Ε Ε Ε 
' ' ΟΛΕ"Ε'Ε.. ΜΑΝΟ. ΑΛΛΑ ΞΕΡΕΤΕ... ΟΑ "ΑΡΕ|'Ε ΤΟ ΕΙΜΟΥΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα